Publicerad: 8.4.2020

Återexportens andel 7 procent av Finlands totalexport år 2016

Enligt Statistikcentralens input-outputstatistik var återexportens andel av det sammanlagda värdet av exporten av varor och tjänster till mottagarpris 7 procent år 2016. Värdet av återexporten var störst inom exporten av datorer, elektronikvaror och optik.

De största produktgrupperna inom återexport till mottagarpris år 2016 mn €

De största produktgrupperna inom återexport till mottagarpris år 2016 mn €

Källa: Input-output 2016, Statistikcentralen.

Förfrågningar: Markku Räty 029 551 2647, Ville Lindroos 029 551 3323, Merja Myllymäki 029 551 3533, kansantalous@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala

Publikationen i pdf-format (111,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 8.4.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Input-output [e-publikation].
ISSN=1799-2001. 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pt/2016/pt_2016_2020-04-08_tie_001_sv.html