Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.4.2013

Producentpriserna för tjänster steg med 1,2 procent i januari-mars

Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för tjänster med 1,2 procent under det första kvartalet år 2013 jämfört med motsvarande kvartal året innan.

Producentprisindex för tjänster 2010=100 (TOL 2008), Q1/2010–Q1/2013

Producentprisindex för tjänster 2010=100 (TOL 2008), Q1/2010–Q1/2013

Producentpriserna för tjänster ökade främst på grund av att IT-tjänster och konsulttjänster till företag blev dyrare under året. På stegringen av totalindexet inverkade också högre hyror för affärs- och kontorslokaler, dyrare postbefordran via nationella posten samt dyrare arkitekt- och teknisk konsultverksamhet. Stegringen dämpades bl.a. av att telekommunikation samt godstrafik inom havs- och kustsjöfart blev billigare.

Jämfört med det fjärde kvartalet steg producentpriserna för tjänster med 0,5 procent .

Producentprisindex för tjänster 2010=100 (TOL 2008), 1:a kvartalet 2013

Näringsgren Indextal Kvartalsförändring,% Årsförändring,%
Totalindex (TOL 2008) 105,7 0,5 1,2
H Transport och magasinering 106,3 -0,7 -0,6
I Hotell- och restaurangverksamhet 109,8 1,4 2,0
J Informations- och kommunikationsverksamhet 103,2 1,0 0,8
L Fastighetsverksamhet 108,5 0,1 3,1
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 103,8 0,9 1,3
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 110,4 1,2 2,8
P Utbildning 106,2 0,0 3,6
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 110,4 2,7 2,9
R Kultur, nöje och fritid 109,5 1,4 3,7
S Annan serviceverksamhet 107,7 1,9 2,6

Producentprisindex för tjänster beskriver utvecklingen av priserna på de tjänster som företagen producerar för andra företag eller den offentliga sektorn. Totalindexet täcker för närvarande 57 procent av marknadstjänsterna.


Källa: Producentprisindex för tjänster 2013, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Toni Udd 09 1734 3380, Satu Sitkiä-Vikholm 09 1734 3424, Susanna Tåg 09 1734 2991, pthi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (263,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 24.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. 1:a kvartalet 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/2013/01/pthi_2013_01_2013-04-24_tie_001_sv.html