Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i producentprisindexen för tjänster i april 2009

År 2009 tar Finland i bruk en ny statistisk näringsgrensindelning TOL 2008. Allmän information om övergången till den nya näringsgrensindelningen finns på TOL 2008-sidan. Mera om TOL 2008-klassificeringen, dess innehåll och klassificeringsprinciper finns på Statistikcentralens klassificeringssidor.

Klassificeringen införs i april 2009 i de producentprisindex för tjänster som gäller uppgifterna för det första kvartalet är 2009. I databastjänsterna på statistikens webbsidor finns också uppgifter tillgängliga enligt TOL 2002 under ett års tid.

Retroaktiva uppgifter enligt TOL 2008 publiceras fr.o.m. år 2005 om huvudnäringsgrenar av producentprisindexen för tjänster.

De förändringar i huvudgrupperna som övergången till TOL 2008 medför i producentprisindexen för tjänster efter index finns på ingångssidan till statistiken.

Förfrågningar: Elina Pääkkö (09) 1734 3725, pthi.tilastokeskus@stat.fi


Senast uppdaterad 6.2.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/pthi_2009-02-06_uut_001_sv.html