Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Uppgifter om hyror för affärs- och kontorslokaler har reviderats

Uppgifterna om hyror för affärs- och kontorslokaler (6820) har kompletterats när det gäller fjärde kvartalet 2008, vilket påverkar det totala indextalet för producentprisindexet för tjänster fr.o.m. IV kvartalet 2008. Korrigeringen syns också som ändringar i indextalen för näringsgrenarna Hyror för kontorslokaler (6820A), Hyror för affärslokaler (6820B), Hyror för affärs- och kontorslokaler (6820), Fastighetsverksamhet (L och 68) fr.o.m. samma tidpunkt.

Revideringen av indextal syns också i kvartals- och årsförändringarna. I tabeller nedan finns det korrigerade och okorrigerade indextalet och kvartals- och årsförändringarna efter näringsgren.

Producentprisindex för tjänster, Total index 2005=100 (TOL 2008)

  Indextal Kvartals-
förändring, %
Årsförändring, %
Korrigerat Okorrigerat Korrigerat Okorrigerat Korrigerat Okorrigerat
IV 2008 113,2 113,1 0,6 0,5 5,0 4,9
I 2009 112,9 112,8 -0,3 -0,2 2,1 2,0
II 2009 112,6 112,8 -0,2 0 0,5 0,7
III 2009 112,1 112,3 -0,4 -0,4 -0,4 -0,2

L och 68 fastighetsverksamhet, 6820 hyror för affärs- och kontorslokaler

  Indextal Kvartals-
förändring, %
Årsförändring, %
Korrigerat Okorrigerat Korrigerat Okorrigerat Korrigerat Okorrigerat
IV 2008 106,7 106,2 1,6 1,2 2,3 1,8
I 2009 106,7 106,2 0 0 2,3 1,8
II 2009 106,8 108,1 0,1 0 1,8 3,0
III 2009 106,8 108,1 0 0 1,8 3,0

6820A hyror för kontorslokaler

  Indextal Kvartals-
förändring, %
Årsförändring, %
Korrigerat Okorrigerat Korrigerat Okorrigerat Korrigerat Okorrigerat
IV 2008 106,9 103,5 3,5 0,2 4,4 1,0
I 2009 106,9 103,5 0 0 4,4 1,0
II 2009 107,2 107,2 0,3 3,7 3,9 3,9
III 2009 107,2 107,2 0 0 3,9 3,9

6820B hyror för affärslokaler

  Indextal Kvartals-
förändring, %
Årsförändring, %
Korrigerat Okorrigerat Korrigerat Okorrigerat Korrigerat Okorrigerat
IV 2008 106,4 109,2 -0,4 2,2 0,1 2,7
I 2009 106,4 109,2 0 0 0,1 2,7
II 2009 106,3 109,1 -0,1 -0,1 -0,5 2,1
III 2009 106,3 109,1 0 0 -0,5 2,1

Förfrågningar: Elina Pääkkö (09) 1734 3725 pthi.tilastokeskus@stat.fi


Senast uppdaterad 18.1.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/pthi_2010-01-18_uut_001_sv.html