Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

I samband med producentprisindexet för tjänster publiceras nya indexserier

I samband med producentprisindexet för tjänster produceras nya indexserier fr.o.m. tredje kvartalet 2014. De beskriver utvecklingen av priserna på tjänster som erbjudits till alla slutanvändare. De nya BtoAll-indexserierna publiceras för följande näringsgrenar:

  • H 50 Sjötransport
  • H 53 Post- och kurirverksamhet
  • J 61 Telekommunikation

Basåret för indexen är 2010 och på basis av dem publiceras tidsserier fr.o.m. början av år 2010. De vikter som använts vid beräkningen av indexen är tillgängliga i dokumentet Viktstrukturen i producentprisindexen för tjänster 2010=100, BtoAll-serier.

Publiceringen av BtoAll-index ingår i en större förnyelse av producentprisindexet för tjänster och det är meningen att beskrivningsobjektet för indexet ska utvidgas i samband med det. Utöver utvecklingen av priserna på tjänster som företagen producerar åt företag eller den offentliga sektorn (Business to Business, BtoB) ska indexet beskriva utvecklingen av priserna på tjänster som företagen erbjuder hushållen (Business to Consumers, BtoC) och alla slutanvändare (Business to All, BtoAll). I samband med nästa revidering av basåret 2015=100 är avsikten att lägga till BtoAll-serier också för andra näringsgrenar.

BtoAll-indexen påverkar inte nuvarande totalindex eller näringsgrensindex för producentprisindexet för tjänster. De är enskilda index som beskriver vissa näringsgrenar och ett totalindex publiceras ännu inte på basis av dem.

Förfrågningar: Susanna Tåg 029 551 2991

 

 


Senast uppdaterad 20.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/pthi_2014-10-20_uut_001_sv.html