Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Beräkningen av producentprisindexen för tjänster har förnyats

Beräkningen av producentprisindexet för tjänster förnyades fr.o.m. indexet för första kvartalet 2019. I fortsättningen är indexen årliga kedjeindex.

I praktiken innebär övergången till kedjeindexmetoden att viktstrukturen för producentprisindexet för tjänster i fortsättningen uppdateras årligen. Den nya viktstrukturen träder i kraft fr.o.m. indexet för första kvartalet varje år. Utöver viktstrukturen kan också produktklasser och företagsurval vid behov uppdateras årligen. Basåret för indexet är oförändrat (2015=100).

I fortsättningen sker indexberäkningen på så sätt att varje indexserie länkas framåt genom kedjning utifrån ändringar i indexet som beräknats enligt den nya viktstrukturen. En mer detaljerad beskrivning av beräkningsmetoden finns i den uppdaterade användarhandboken för producentprisindexen för industrin och för tjänster 2015=100 som publiceras senare.

Ändringarna förbättrar indexets kvalitet, eftersom man med hjälp av dem i fortsättningen kan beakta strukturella ändringar i produktionen av tjänster.

Dessutom publiceras i fortsättningen också månatliga indextal om producentprisindexet för tjänster i databasen StatFin. Indexet publiceras dock fortfarande kvartalsvis.


Senast uppdaterad 24.4.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/pthi_2019-04-24_uut_001_sv.html