Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Beskrivning

I Statistik över grundläggande utkomststöd presenteras uppgifter om stödtagarnas åldersstruktur och hushållstyp, stödets eurobelopp samt antalet stödtagare efter månad under kalenderåret. De regionala indelningarna är Fasta Finland, landskap och kommuner.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över grundläggande utkomststöd [e-publikation].
Helsinki: Folkpensionsanstalten [hänvisat: 19.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ptt/meta_sv.html