Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa -tilaston sivuilla.

Palvelujen ulkomaankaupan tilaston tietosisältöön muutoksia

Palvelujen ulkomaankaupan tilastossa on otettu käyttöön uusi palvelueräluokitus tilastovuodesta 2013 alkaen. Tilaston julkaisu kattaa nyt myös rahoituspalvelut. Rakentamispalvelujen viennistä ilmoitetaan bruttoarvo, eli tavaroiden vienti Suomesta ja muut kustannukset ulkomailla sisältyvät rakentamispalvelujen viennin arvoon. Välityskaupan kate sekä ulkomailla valmistettujen tavaroiden myyntien kate julkaistaan omana erillisenä kokonaisuutenaan. Näin ollen palvelujen vienti ja tuonti ovat vertailukelpoisia sisältäen toisiaan vastaavat erät.

Muutoksista johtuen tilastovuodesta 2013 alkaen tiedot eivät ole täysin yhtenäisiä ja vertailukelpoisia aiempiin tilastovuosiin.

Tilastovuodesta 2013 alkaen palvelujen ulkomaankaupan tiedot julkaistaan myös StatFin-tietokantapalvelussa.

 


Päivitetty 6.6.2014

Viittausohje:

Tilasto: Palvelujen ulkomaankauppa [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3509. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pul/pul_2014-06-06_uut_001_fi.html