Beskrivning

Statistiken beskriver strukturen hos de trädgårdsföretag som bedriver kommersiell produktion, trädgårdsproduktionen på friland och i växthus samt svampodlingen. Statistiken innehåller uppgifter om arealen och skördarna av trädgårdsväxter som odlas på friland och i växthus. Förfrågningen görs som en totalundersökning varje år, utom i fråga om växthusens energianvändning och odlingen av ampelväxter, där förfrågningen görs turvis vartannat år.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Trädgårdsstatistik [e-publikation].
Helsinki: Naturresursinstitutet [hänvisat: 20.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/puutt/meta_sv.html