Tilastojulkistukset aikajärjestyksessä

Tältä sivulta löytyvät kaikki Tilastokeskuksen tilastojulkistukset aikajärjestyksessä viimeisen kuuden kuukauden ajalta. Muiden tilastotuottajien tiedot julkaistaan kunkin organisaation omissa verkkopalveluissa.

PvmTilasto ja viiteajanjakso / tilastojulkistusPDF-
julkaisu
21.6.2018Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain 2018, 1. neljännes
Julkisyhteisöjen ensimmäisen vuosineljänneksen rahoitusasema parani 0,4 miljardia euroa
PDF
21.6.2018Rakennus- ja asuntotuotanto 2018, huhtikuu
Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä väheni helmi-huhtikuussa vuodentakaisesta
PDF
21.6.2018Sektoritilit neljännesvuosittain 2018, 1. neljännes
Kotitaloussektorin säästämisaste kääntyi positiiviseksi vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä
PDF
21.6.2018Velkaantumistilasto 2017
Lapsiperheillä suurimmat asuntovelat
PDF
21.6.2018Väestön ennakkotilasto 2018, toukokuu
Suomen ennakkoväkiluku toukokuun lopussa 5 514 997
PDF
20.6.2018Kansainvälinen hintavertailu 2017
Eurooppalaisten kuluttajien maksamissa hinnoissa suuria eroja vuonna 2017
PDF
20.6.2018Konkurssit 2018, toukokuu
Konkurssien määrä kasvoi tammi - toukokuussa 2018 edellisvuodesta 30,3 prosenttia
PDF
20.6.2018Luottolaitosten tilinpäätökset 2018, 1. neljännes
Suomessa toimivien pankkien rahoituskate ja liikevoitto kasvoivat vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä
PDF
20.6.2018Sijoituspalveluyritykset 2018, 1. neljännes
Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot kasvoivat vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä
PDF
20.6.2018Tieliikenteen tavarankuljetukset 2018, 1. neljännes
Kuorma-autoilla kuljetettu tavaramäärä kasvoi vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä
PDF
20.6.2018Väestörakenne 2017
Toisen polven ulkomaalaistaustaisten keski-ikä 11 vuotta
PDF
19.6.2018Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi 2018, 1. neljännes
Kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat vuodessa 1,2 prosenttia
PDF
15.6.2018Julkisten menojen hintaindeksi 2018, 1. neljännes
Julkisten menojen hintaindeksi laski kuntataloudessa ja valtiolla nousua
PDF
15.6.2018Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema 2018, huhtikuu
Vaihtotase ylijäämäinen ensimmäisellä neljänneksellä, ulkomainen nettovarallisuusasema heikkeni
PDF
15.6.2018Rakennuskustannusindeksi 2018, toukokuu
Rakennuskustannukset nousivat toukokuussa 2,1 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
15.6.2018Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa 2018, 1. neljännes
ICT-palveluiden vienti laski vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä
PDF
15.6.2018Tuotannon suhdannekuvaaja 2018, huhtikuu
Kansantalous kasvoi huhtikuussa vuodentakaisesta, edelliskuukauteen nähden laskua
PDF
15.6.2018Työtapaturmat 2016
Maatalousyrittäjien työkuoleman riski on lisääntynyt selvästi viimeisen kymmenen vuoden aikana
PDF
14.6.2018Kuluttajahintaindeksi 2018, toukokuu
Inflaatio toukokuussa 1,0 prosenttia
PDF
14.6.2018Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2018, maaliskuu
Palveluiden liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 4,9 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
14.6.2018Rikos- ja pakkokeinotilasto 2018, 1. neljännes
Tietoon tulleiden henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten määrä väheni 8,7 prosenttia tammi-maaliskuussa 2018
PDF
14.6.2018Suomen kansalaisuuden saamiset 2017
Suomen kansalaisuuden saaneiden määrä uuteen ennätykseen vuonna 2017
PDF
14.6.2018Teollisuuden liikevaihtokuvaaja 2018, maaliskuu
Teollisuuden liikevaihto kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 5,8 prosenttia
PDF
14.6.2018Tieliikenneonnettomuustilasto 2018, toukokuu
Tieliikenteessä kuoli 19 ihmistä toukokuussa
PDF
13.6.2018Kaupan liikevaihtokuvaaja 2018, huhtikuu
Koko kaupan myynti kasvoi huhtikuussa 5,9 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
13.6.2018Lukiokoulutus 2017
Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä kasvoi hieman
PDF
13.6.2018Rakentamisen liikevaihtokuvaaja 2018, maaliskuu
Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 4,0 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
12.6.2018Energian hinnat 2018, 1. neljännes
Sähkön hinta nousussa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä
PDF
12.6.2018Palkkasummakuvaajat 2018, huhtikuu
Palkkasumma kasvoi helmi-huhtikuussa 4,5 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
11.6.2018Erityisopetus 2017
Yhä useampi peruskoululainen sai tehostettua tai erityistä tukea
PDF
8.6.2018Teollisuuden uudet tilaukset 2018, huhtikuu
Teollisuuden uudet tilaukset kasvoivat huhtikuussa 14,5 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
8.6.2018Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2018, huhtikuu
Teollisuustuotanto kasvoi huhtikuussa vuodentakaisesta mutta väheni edellisestä kuukaudesta
PDF
8.6.2018Työvoimakustannusindeksi 2018, 1. neljännes
Tehdyn työtunnin kustannus nousi tammi-maaliskuussa 2,7 prosenttia edellisvuodesta
PDF
7.6.2018Majoitustilasto 2018, huhtikuu
Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 4,2 prosenttia huhtikuussa 2018
PDF
7.6.2018Suomalaisten matkailu 2018, 13
Suomalaisten matkat Etelä-Eurooppaan lisääntyivät tammi-huhtikuussa 2018
PDF
6.6.2018Konkurssit 2017
Vuonna 2017 loppuun käsiteltyjen konkurssihakemusten määrä väheni 9,0 prosenttia edellisvuodesta
PDF
6.6.2018Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 2018, toukokuu
Toukokuussa 2018 ensirekisteröitiin 12 482 uutta henkilöautoa
PDF
6.6.2018Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 2016
Suomalaisyritykset tuottivat eniten liikevaihtoa Ruotsissa vuonna 2016
PDF
6.6.2018Velkajärjestelyt 2017
Vuonna 2017 loppuun käsiteltyjen velkajärjestelyasioiden määrä väheni 7,9 prosenttia edellisvuodesta
PDF
6.6.2018Yrityssaneeraukset 2017
Vuonna 2017 loppuun käsiteltyjen yrityssaneerausasioiden määrä väheni 15,9 prosenttia edellisvuodesta
PDF
5.6.2018Kiinteistöjen hinnat 2018, 1. neljännes
Vanhojen omakotitalojen hinnat laskivat tammi-maaliskuussa 0,3 prosenttia edellisvuodesta
PDF
5.6.2018Kotitalouksien varallisuus 2016
Puolella kotitalouksista nettovarallisuutta yli 107 200 euroa vuonna 2016
PDF
1.6.2018Kuntatalous 2017
Kuntien talouden kulut kääntyivät laskuun vuonna 2017
PDF
31.5.2018Neljännesvuositilinpito 2018, 1. neljännes
Bruttokansantuote kasvoi 1,2 prosenttia edellisestä neljänneksestä
PDF
31.5.2018Rikos- ja pakkokeinotilasto 2017, 15
Avio- ja avopuolisoiden välisten tapauksien osuus perhe- ja lähisuhdeväkivallasta laskussa
PDF
31.5.2018Suurten yritysten liikevaihtoennakko 2018, huhtikuu
Suurten yritysten liikevaihto laski huhtikuussa
PDF
30.5.2018Ansiotasoindeksi 2018, 1. neljännes
Palkansaajien ansiot nousivat 1,0 prosenttia
PDF
29.5.2018Osakeasuntojen hinnat 2018, huhtikuu
Osakeasuntojen hinnat nousivat huhtikuussa
PDF
28.5.2018Kuluttajabarometri 2018, toukokuu
Kuluttajilla vankka rahatilanne eikä pelkoa työttömyydestä
PDF
25.5.2018Kuntatalous neljännesvuosittain 2018, 1. neljännes
Manner-Suomen kuntien toimintakulut kasvoivat 2,7 prosenttia tammi-maaliskuussa 2018
PDF
25.5.2018Perheet 2017
Perheiden määrä kääntyi laskuun
PDF
25.5.2018Rakennukset ja kesämökit 2017
Kesämökin omistaa useimmiten ulkopaikkakuntalainen
PDF
25.5.2018Työssäkäynti 2017
Vuoden 2017 lopussa työttömänä olleille työttömyyspäiviä kertynyt keskimäärin 801 viiden vuoden aikana
PDF
24.5.2018Ainevalinnat 2017
Englanti yleisimmin opiskeltu kieli peruskoulussa
PDF
24.5.2018Kasvihuonekaasut 2017
Kasvihuonekaasupäästöt laskivat, silti päästökiintiö ylittyi
PDF
24.5.2018Kaupan liikevaihtokuvaaja 2018, huhtikuu
Vähittäiskaupan pikaennakko: myynti kasvoi huhtikuussa 1,1 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
24.5.2018Tulonjakotilasto 2016
118 miljoonaa EU-kansalaista on köyhyys- tai syrjäytymisriskissä
PDF
24.5.2018Tuottajahintaindeksit 2018, huhtikuu
Teollisuuden tuottajahinnat nousivat 3,3 prosenttia edellisvuoden huhtikuusta
PDF
23.5.2018CVTS, Yritysten henkilöstökoulutus 2015
Kurssikoulutukseen työntekijää kohti 551 euroa
PDF
23.5.2018Maarakennuskustannusindeksi 2018, huhtikuu
Maarakennusalan kustannukset nousivat huhtikuussa 1,7 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
23.5.2018Työvoimatutkimus 2018, huhtikuu
Työttömyys laski huhtikuussa vuoden takaiseen verrattuna
PDF
22.5.2018Rakennus- ja asuntotuotanto 2018, maaliskuu
Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä väheni tammi-maaliskuussa vuodentakaisesta
PDF
18.5.2018Avoimet työpaikat 2018, 1. neljännes
Avoimia työpaikkoja vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä likimain yhtä paljon kuin vuosi sitten
PDF
18.5.2018Teollisuuden ja kaupan varastotilasto 2018, 1. neljännes
Yritysten varastojen arvo kasvoi vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä
PDF
18.5.2018Väestön ennakkotilasto 2018, huhtikuu
Suomen ennakkoväkiluku huhtikuun lopussa 5 513 902
PDF
17.5.2018Asunnot ja asuinolot 2017
Kerrostaloasumisen suosio kasvaa
PDF
17.5.2018Tieliikenneonnettomuustilasto 2018, huhtikuu
Tieliikenteessä kuoli 17 ihmistä huhtikuussa
PDF
16.5.2018Konkurssit 2018, huhtikuu
Konkurssien määrä kasvoi tammi - huhtikuussa 2018 edellisvuodesta 45,2 prosenttia
PDF
15.5.2018Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2018, 1. neljännes
Katovuosi korotti rehujen hintoja
PDF
15.5.2018Maatalouden tuottajahintaindeksi 2018, 1. neljännes
Maataloustuotteiden tuottajahintojen neljännes jälleen nousuvoittoinen
PDF
15.5.2018Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema 2018, maaliskuu
Vaihtotase alijäämäinen maaliskuussa, pääomaa virtasi nettomääräisesti Suomeen
PDF
15.5.2018Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2018, helmikuu
Palveluiden liikevaihto kasvoi joulu-helmikuussa 5,5 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
15.5.2018Rakennuskustannusindeksi 2018, huhtikuu
Rakennuskustannukset nousivat huhtikuussa 1,7 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
15.5.2018Teollisuuden liikevaihtokuvaaja 2018, helmikuu
Teollisuuden liikevaihto kasvoi joulu-helmikuussa 4,8 prosenttia
PDF
15.5.2018Tuotannon suhdannekuvaaja 2018, maaliskuu
Kansantalouden tuotanto jatkoi nousuaan maaliskuussa
PDF
14.5.2018Kaupan liikevaihtokuvaaja 2018, maaliskuu
Koko kaupan myynti kasvoi maaliskuussa 3,7 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
14.5.2018Kuluttajahintaindeksi 2018, huhtikuu
Inflaatio huhtikuussa 0,8 prosenttia
PDF
14.5.2018Palkkasummakuvaajat 2018, maaliskuu
Palkkasumma kasvoi tammi-maaliskuussa 4,4 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
14.5.2018Rakentamisen liikevaihtokuvaaja 2018, helmikuu
Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi joulu-helmikuussa 6,4 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
9.5.2018Aikuiskoulutukseen osallistuminen 2017
Aikuiskoulutuspäivien määrä laskenut
PDF
9.5.2018Koulutuksen talous 2016
Koulutuksen käyttömenot ennallaan vuonna 2016
PDF
9.5.2018Majoitustilasto 2018, maaliskuu
Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 7,7 prosenttia maaliskuussa 2018
PDF
9.5.2018Teollisuuden uudet tilaukset 2018, maaliskuu
Teollisuuden uudet tilaukset laskivat maaliskuussa 8,9 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
9.5.2018Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2018, maaliskuu
Teollisuustuotanto kasvoi maaliskuussa sekä vuodentakaisesta että edellisestä kuukaudesta
PDF
8.5.2018Rikos- ja pakkokeinotilasto 2017, 13
Nuorten osuus omaisuusrikoksiin syylliseksi epäillyistä laskussa
PDF
8.5.2018Siviilisäädyn muutokset 2017
Samaa sukupuolta olevat solmivat 554 avioliittoa
PDF
8.5.2018Yliopistokoulutus 2017
Tohtorintutkintojen määrä väheni seitsemän prosenttia edellisvuodesta
PDF
7.5.2018Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 2018, huhtikuu
Huhtikuussa 2018 ensirekisteröitiin 11 044 uutta henkilöautoa
PDF
3.5.2018Asuntojen vuokrat 2018, 1. neljännes
Vuokrat nousivat 2,4 prosenttia vuodessa
PDF
3.5.2018Kuntasektorin palkat 2017
Kuntasektorilla työskentelevien kuukausipalkkaisten mediaaniansio 2 780 euroa vuonna 2017
PDF
3.5.2018Valtion kuukausipalkat 2017
Valtiolla työskentelevien kuukausipalkkaisten mediaaniansio 3 573 euroa vuonna 2017
PDF
2.5.2018Osakeasuntojen hinnat 2018, maaliskuu
Osakeasuntojen hinnat laskivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä
PDF
30.4.2018Suurten yritysten liikevaihtoennakko 2018, maaliskuu
Suurten yritysten liikevaihto kasvoi maaliskuussa
PDF
27.4.2018Kivihiilen kulutus 2018, maaliskuu
Kivihiilen kulutus kasvoi 9 prosenttia tammi-maaliskuussa
PDF
27.4.2018Kuluttajabarometri 2018, huhtikuu
Kuluttajat luottavat Suomen talouteen ja työttömyyden vähenemiseen
PDF
27.4.2018Kuolleet 2017
Miehet kuolivat keskimäärin 7 vuotta nuorempina kuin naiset
PDF
27.4.2018Syntyneet 2017
Syntyvyys kaikkien aikojen matalin
PDF
27.4.2018Työtaistelutilasto 2017
Vuonna 2017 käytiin 103 työtaistelua
PDF
26.4.2018Aloittaneet ja lopettaneet yritykset 2017, 4. neljännes
Yritysten aloitukset kasvoivat 6,0 prosenttia vuoden 2017 neljännellä neljänneksellä
PDF
26.4.2018Kaupan liikevaihtokuvaaja 2018, maaliskuu
Vähittäiskaupan pikaennakko: myynti kasvoi maaliskuussa 4,8 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
26.4.2018Tieliikenteen tavarankuljetukset 2017
Kuorma-autoilla kuljetettiin tavaroita vuonna 2017 hieman edellisvuotta enemmän, ajoneuvoyhdistelmien kokonaispainot kasvussa
PDF
26.4.2018Väestön ennakkotilasto 2018, maaliskuu
Suomen ennakkoväkiluku maaliskuun lopussa 5 513 708
PDF
24.4.2018Palvelujen tuottajahintaindeksit 2018, 1. neljännes
Palvelujen tuottajahinnat nousivat 1,5 prosenttia tammi-maaliskuussa vuoden takaisesta
PDF
24.4.2018Rakennus- ja asuntotuotanto 2018, helmikuu
Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä väheni joulu-helmikuussa vuodentakaisesta
PDF
24.4.2018Tuottajahintaindeksit 2018, maaliskuu
Teollisuuden tuottajahinnat nousivat 3,1 prosenttia edellisvuoden maaliskuusta
PDF
24.4.2018Työvoimatutkimus 2018, maaliskuu
Työllisyys kasvoi maaliskuussa vuoden takaiseen verrattuna
PDF
23.4.2018Maarakennuskustannusindeksi 2018, maaliskuu
Maarakennusalan kustannukset nousivat maaliskuussa 1,1 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
19.4.2018Kotitalouksien kulutus 2016
Puolella kotitalouksista terveysasema on alle kahden kilometrin päässä
PDF
19.4.2018Luottolaitosten tilinpäätökset 2017, 4. neljännes
Suomessa toimivien pankkien rahoituskate kasvoi, mutta liikevoitto pieneni vuoden 2017 neljännellä neljänneksellä
PDF
19.4.2018Majoitustilasto 2017
Majoituspalveluiden kysyntä nousi ennätyslukemiin vuonna 2017
PDF
19.4.2018Sijoituspalveluyritykset 2017, 4. neljännes
Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot ja liikevoitto kasvoivat vuoden 2017 neljännellä neljänneksellä
PDF
19.4.2018Tieliikenneonnettomuustilasto 2018, maaliskuu
Tieliikenteessä kuoli 13 ihmistä maaliskuussa
PDF
18.4.2018Ammattikorkeakoulukoulutus 2017
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus lisääntyi edelleen
PDF
18.4.2018Konkurssit 2018, maaliskuu
Konkurssien määrä kasvoi tammi - maaliskuussa 2018 edellisvuodesta 60,4 prosenttia
PDF
18.4.2018Velkajärjestelyt 2018, 1. neljännes
Yksityishenkilöiden velkajärjestelyjen määrä edellisvuoden tasolla tammi - maaliskuussa 2018
PDF
18.4.2018Yrityssaneeraukset 2018, 1. neljännes
Yrityssaneerausten määrä väheni 10,3 prosenttia tammi - maaliskuussa 2018
PDF
17.4.2018Työvoimatutkimus 2017, 14
Noin 0,3 prosenttia suomalaisista sai vähintään neljäsosan ansioistaan digitaalisten alustojen kautta vuonna 2017
PDF
13.4.2018Kaupan liikevaihtokuvaaja 2018, helmikuu
Vähittäiskaupan myynti kasvoi helmikuussa 3,3 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
13.4.2018Kuluttajahintaindeksi 2018, maaliskuu
Inflaatio maaliskuussa 0,8 prosenttia
PDF
13.4.2018Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema 2018, helmikuu
Vaihtotase ylijäämäinen helmikuussa
PDF
13.4.2018Palkkasummakuvaajat 2018, helmikuu
Palkkasumma kasvoi joulu-helmikuussa 3,7 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
13.4.2018Rakennuskustannusindeksi 2018, maaliskuu
Rakennuskustannukset nousivat maaliskuussa 1,6 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
13.4.2018Teollisuuden liikevaihtokuvaaja 2018, tammikuu
Teollisuuden liikevaihto kasvoi marras-tammikuussa 6,5 prosenttia
PDF
13.4.2018Tuotannon suhdannekuvaaja 2018, helmikuu
Kansantalous kasvoi helmikuussa vuodentakaisesta, lievää laskua edelliskuukauteen
PDF
12.4.2018Innovaatiotoiminta 2016
Yrityksillä innovaatiotoimintaa aiempaa yleisemmin vuosina 2014 - 2016
PDF
12.4.2018Majoitustilasto 2018, helmikuu
Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 6,7 prosenttia helmikuussa 2018
PDF
12.4.2018Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2018, tammikuu
Palveluiden liikevaihto kasvoi marras-tammikuussa 6,2 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
12.4.2018Rakentamisen liikevaihtokuvaaja 2018, tammikuu
Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi marras-tammikuussa 7,5 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
12.4.2018Työvoimatutkimus 2017, 13
Työllisyys parani vuonna 2017
PDF
10.4.2018Teollisuuden uudet tilaukset 2018, helmikuu
Teollisuuden uudet tilaukset kasvoivat helmikuussa 5,7 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
10.4.2018Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2018, helmikuu
Teollisuustuotanto kasvoi helmikuussa vuodentakaisesta mutta väheni edellisestä kuukaudesta
PDF
6.4.2018Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 2018, maaliskuu
Maaliskuussa 2018 ensirekisteröitiin 11 721 uutta henkilöautoa
PDF
6.4.2018Ulosottoasiat 2017
Ulosottovelallisia 246 000 vuoden 2017 lopussa
PDF
6.4.2018Väestön ennakkotilasto 2018, helmikuu
Suomen ennakkoväkiluku helmikuun lopussa 5 513 849
PDF
4.4.2018Omistusasumisen hintaindeksit 2017, 4. neljännes
Omistusasujien asumiskustannukset nousivat 1,1 prosenttia
PDF
3.4.2018Presidentinvaalit 2018
Yli puolet äänestäjistä äänesti ennakkoon
PDF
29.3.2018Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka 2017
Julkisyhteisöjen alijäämä 0,6 prosenttia ja velka 61,4 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen vuonna 2017
PDF
29.3.2018Suomalaisten matkailu 2017
Suomalaisten matkailu Keski- ja Etelä-Eurooppaan kasvoi vuonna 2017
PDF
29.3.2018Suurten yritysten liikevaihtoennakko 2018, helmikuu
Suurten yritysten liikevaihto kasvoi helmikuussa
PDF
29.3.2018Väestörakenne 2017
Äidinkielenään kotimaisia kieliä puhuvien määrän väheneminen kiihtyi
PDF
28.3.2018Energian hankinta ja kulutus 2017, 4. neljännes
Uusiutuvan energian käyttö jatkoi kasvuaan vuonna 2017
PDF
28.3.2018Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito 2017, 4. neljännes
Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat kasvoivat vuoden 2017 kaikilla neljänneksillä
PDF
28.3.2018Osakeasuntojen hinnat 2018, helmikuu
Osakeasuntojen hinnat nousivat helmikuussa
PDF
28.3.2018Rahoitustilinpito 2017, 4. neljännes
Kotitalouksien nettorahoitusvarat 147,3 miljardia vuoden 2017 lopussa
PDF
28.3.2018Tulonjakotilasto 2016
Asumiskustannusrasitteisuus lähes ennallaan
PDF
27.3.2018Kasvihuonekaasut 2016
Suomen kasvihuonekaasupäästöt 2016 EU:lle ja YK:n ilmastosopimukselle
PDF
27.3.2018Kuluttajabarometri 2018, maaliskuu
Kuluttajilla vahva luottamus talouteen ja hyvä rahatilanne
PDF
26.3.2018Kaupan liikevaihtokuvaaja 2018, helmikuu
Vähittäiskaupan pikaennakko: myynti kasvoi helmikuussa 2,6 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
26.3.2018Tuottajahintaindeksit 2018, helmikuu
Teollisuuden tuottajahinnat nousivat 2,2 prosenttia edellisvuoden helmikuusta
PDF
23.3.2018Maarakennuskustannusindeksi 2018, helmikuu
Maarakennusalan kustannukset nousivat helmikuussa 1,0 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
23.3.2018Rakennus- ja asuntotuotanto 2018, tammikuu
Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä väheni marras-tammikuussa vuodentakaisesta
PDF
23.3.2018Tulonjakotilasto 2016
Yhden huoltajan talouksien taloudellinen asema heikentynyt
PDF
22.3.2018Moottoriajoneuvokanta 2017
Ajoneuvokanta kasvoi vuonna 2017
PDF
21.3.2018Konkurssit 2018, helmikuu
Konkurssien määrä kasvoi tammi - helmikuussa 2018 edellisvuodesta 82,0 prosenttia
PDF
21.3.2018Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto 2016
Maatilojen lukumäärä jatkanut laskuaan
PDF
21.3.2018Tieliikenteen tavarankuljetukset 2017, 4. neljännes
Kuorma-autoilla kuljetettu tavaramäärä väheni vuoden 2017 neljännellä neljänneksellä
PDF
20.3.2018Työvoimatutkimus 2018, helmikuu
Helmikuun työttömyysaste 8,6 prosenttia
PDF
16.3.2018Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain 2017, 4. neljännes
Julkisyhteisöjen neljännen vuosineljänneksen alijäämä pieneni 1,3 miljardia euroa
PDF
16.3.2018Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain 2017, 4. neljännes
Julkisyhteisöjen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen oli 61,4 prosenttia vuoden 2017 lopussa
PDF
16.3.2018Kansantalouden tilinpito 2017
Bruttokansantuote kasvoi 2,6 prosenttia viime vuonna
PDF
16.3.2018Rikos- ja pakkokeinotilasto 2017, 4. neljännes
Tietoon tulleiden seksuaalisten ahdistelujen määrä väheni 22,6 prosenttia, raiskauksien määrä kasvoi 6 prosenttia
PDF
16.3.2018Sektoritilit neljännesvuosittain 2017, 4. neljännes
Kotitaloussektorin säästämisaste laskussa vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä
PDF
16.3.2018Tuotannon suhdannekuvaaja 2018, tammikuu
Kansantalouden tuotannossa vaimeaa positiivista kehitystä tammikuussa
PDF
16.3.2018Verot ja veronluonteiset maksut 2017
Verokertymä kasvoi 1,9 prosenttia vuonna 2017
PDF
15.3.2018Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema 2018, tammikuu
Vaihtotase ylijäämäinen, ulkomainen nettovarallisuusasema positiivinen
PDF
15.3.2018Rakennuskustannusindeksi 2018, helmikuu
Rakennuskustannukset nousivat helmikuussa 1,7 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
15.3.2018Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa 2017, 4. neljännes
Palveluvienti kasvoi 13 prosenttia vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä
PDF
15.3.2018Teollisuuden liikevaihtokuvaaja 2017, joulukuu
Teollisuuden liikevaihto kasvoi vuoden viimeisellä neljänneksellä vajaat 7 prosenttia
PDF
15.3.2018Tieliikenneonnettomuustilasto 2018, helmikuu
Tieliikenteessä kuoli 8 ihmistä helmikuussa
PDF
15.3.2018Väestön ennakkotilasto 2018, tammikuu
Suomen ennakkoväkiluku tammikuun lopussa 5 516 812
PDF
14.3.2018Koulutuksen keskeyttäminen 2016
Koulutuksen keskeyttäminen väheni edelleen
PDF
14.3.2018Kuluttajahintaindeksi 2018, helmikuu
Inflaatio helmikuussa 0,6 prosenttia
PDF
14.3.2018Opintojen kulku 2018
Ulkomaalaistaustaisuus vaikutti erityisesti toisen asteen läpäisyyn
PDF
14.3.2018Opiskelijoiden työssäkäynti 2016
Työssäkäyvien opiskelijoiden osuus kasvoi
PDF
14.3.2018Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2017, joulukuu
Palveluiden liikevaihto kasvoi loka-joulukuussa 6,0 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
13.3.2018Energian hinnat 2017, 4. neljännes
Tuontipolttoaineiden hinnat nousivat vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä
PDF
13.3.2018Kaupan liikevaihtokuvaaja 2018, tammikuu
Myynti kasvoi tammikuussa kaikilla kaupan toimialoilla
PDF
13.3.2018Kotitalouksien kulutus 2016
Pienituloisimpien menoista yli puolet kuluu asumiseen ja ravintoon
PDF
13.3.2018Palkkasummakuvaajat 2018, tammikuu
Palkkasumma kasvoi marras-tammikuussa 4,0 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
13.3.2018Rakentamisen liikevaihtokuvaaja 2017, joulukuu
Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi loka-joulukuussa 7,7 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
9.3.2018Teollisuuden uudet tilaukset 2018, tammikuu
Teollisuuden uudet tilaukset kasvoivat tammikuussa 6,9 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
9.3.2018Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2018, tammikuu
Teollisuustuotanto kasvoi tammikuussa sekä edellisestä kuukaudesta että vuodentakaisesta
PDF
9.3.2018Työvoimakustannusindeksi 2017, 4. neljännes
Tehdyn työtunnin kustannus laski loka-joulukuussa 0,2 prosenttia edellisvuodesta
PDF
8.3.2018Asuntojen vuokrat 2017
Vuokrat nousivat vuodessa 1,5 prosenttia
PDF
8.3.2018Majoitustilasto 2018, tammikuu
Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 6,6 prosenttia tammikuussa 2018
PDF
7.3.2018Rahoitustilinpito 2015, 13
Eläkevastuiden tilastointia uudistettu
PDF
6.3.2018Kiinteistöjen hinnat 2017, 4. neljännes
Vanhojen omakotitalojen hinnat laskivat loka-joulukuussa 1,3 prosenttia edellisvuodesta
PDF
6.3.2018Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 2018, helmikuu
Helmikuussa 2018 ensirekisteröitiin 9 106 uutta henkilöautoa
PDF
6.3.2018Väestön ennakkotilasto 2017, joulukuu
Suomen muuttovoitto vuonna 2017 edellisvuoden tasolla
PDF
2.3.2018Tulonjakotilasto 2016
Kolmannes pienituloisista on nuoria aikuisia
PDF
28.2.2018Neljännesvuositilinpito 2017, 4. neljännes
Bruttokansantuote kasvoi myös vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä
PDF
28.2.2018Rikos- ja pakkokeinotilasto 2017, 14
Huumausaineiden käytön toteavat tutkimukset kasvussa
PDF
28.2.2018Suurten yritysten liikevaihtoennakko 2018, tammikuu
Suurten yritysten liikevaihto oli tammikuussa edellisen kuukauden tasolla
PDF
27.2.2018Kuluttajabarometri 2018, helmikuu
Kuluttajien luottamuksen ennätys jälleen uusiksi
PDF
27.2.2018Osakeasuntojen hinnat 2018, tammikuu
Osakeasuntojen hinnat laskivat tammikuussa
PDF
27.2.2018Rakennus- ja asuntotuotanto 2017, joulukuu
Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä väheni vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä vuodentakaisesta
PDF
26.2.2018Kaupan liikevaihtokuvaaja 2018, tammikuu
Vähittäiskaupan pikaennakko: myynti kasvoi tammikuussa 4,9 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
26.2.2018Tuottajahintaindeksit 2018, tammikuu
Teollisuuden tuottajahinnat nousivat 2,4 prosenttia edellisvuoden tammikuusta
PDF
23.2.2018Maarakennuskustannusindeksi 2018, tammikuu
Maarakennusalan kustannukset nousivat tammikuussa 1,1 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
22.2.2018Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa 2018
Tutkimus- ja kehittämisrahoitus kasvaa vuoden 2018 talousarviossa
PDF
21.2.2018Konkurssit 2018, tammikuu
Konkurssien määrä kaksinkertaistui tammikuussa 2018
PDF
20.2.2018Työvoimatutkimus 2018, tammikuu
Tammikuun työttömyysaste 8,8 prosenttia
PDF
19.2.2018Avoimet työpaikat 2017, 4. neljännes
Avoimia työpaikkoja vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä enemmän kuin vuosi sitten
PDF
19.2.2018Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi 2017, 4. neljännes
Kiinteistön ylläpidon kustannusten nousu pysyi ennallaan 0,2 prosentissa
PDF
19.2.2018Kuluttajahintaindeksi 2018, tammikuu
Inflaatio tammikuussa 0,8 prosenttia
PDF
19.2.2018Palkkarakenne 2016
Palkansaajien yleisin kokonaistuntiansio 15 euroa vuonna 2016
PDF
19.2.2018Teollisuuden ja kaupan varastotilasto 2017, 4. neljännes
Yritysten varastojen arvo kasvoi vuoden 2017 neljännellä neljänneksellä
PDF
16.2.2018Työssäkäynti 2016
Kymenlaakson nuoret muita harvemmin töissä tai koulutuksessa 2016
PDF
15.2.2018Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2017, 4. neljännes
Lannoitteiden hinnan nousu rokotti viljelijän palkkapussia
PDF
15.2.2018Maatalouden tuottajahintaindeksi 2017, 4. neljännes
Maataloustuotteiden tuottajahintojen nousu jatkuu vahvana
PDF
15.2.2018Majoitustilasto 2017, joulukuu
Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 10,4 prosenttia joulukuussa 2017
PDF
15.2.2018Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema 2017, joulukuu
Vaihtotase lievästi alijäämäinen joulukuussa
PDF
15.2.2018Rakennuskustannusindeksi 2018, tammikuu
Rakennuskustannukset nousivat tammikuussa 1,4 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
15.2.2018Tieliikenneonnettomuustilasto 2018, tammikuu
Tieliikenteessä kuoli 18 ihmistä tammikuussa
PDF
15.2.2018Väestön ennakkotilasto 2017, joulukuu
Suomen ennakkoväkiluku vuoden 2017 lopussa 5 516 224
PDF
14.2.2018Kaupan liikevaihtokuvaaja 2017, joulukuu
Vähittäiskaupan myynti kasvoi joulukuussa 2,6 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
14.2.2018Teollisuuden liikevaihtokuvaaja 2017, marraskuu
Teollisuuden liikevaihto kasvoi syys-marraskuussa reilut 7 prosenttia
PDF
14.2.2018Tuotannon suhdannekuvaaja 2017, joulukuu
Kansantalouden tuotanto ei näytä hiipumisen merkkejä joulukuussa
PDF
13.2.2018Julkisten menojen hintaindeksi 2017, 4. neljännes
Julkisten menojen hintaindeksi laski kuntataloudessa ja valtiolla
PDF
13.2.2018Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2017
Peruskouluja toiminnassa 2 300 kappaletta, yhtenäiskoulujen osuus kasvussa
PDF
13.2.2018Palkkasummakuvaajat 2017, joulukuu
Palkkasumma kasvoi loka-joulukuussa 2,9 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
13.2.2018Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2017, marraskuu
Palveluiden liikevaihto kasvoi syys-marraskuussa 6,8 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
13.2.2018Rakentamisen liikevaihtokuvaaja 2017, marraskuu
Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi syys-marraskuussa 7,7 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
9.2.2018Teollisuuden uudet tilaukset 2017, joulukuu
Teollisuuden uudet tilaukset laskivat joulukuussa 4,3 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
9.2.2018Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2017, joulukuu
Teollisuustuotanto kasvoi joulukuussa 4,2 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
8.2.2018Asuntojen vuokrat 2017, 4. neljännes
Vuokrat nousivat 2,5 prosenttia vuodessa
PDF
8.2.2018Suomalaisten matkailu 2017, 15
Vapaa-ajanmatkat ulkomaille lisääntyivät syys-joulukuussa 2017
PDF
7.2.2018Kuntatalous neljännesvuosittain 2017, 4. neljännes
Manner-Suomen kuntien vuosikate 3,2 miljardia euroa vuonna 2017
PDF
6.2.2018Ansiotasoindeksi 2017, 4. neljännes
Palkansaajien ansiot nousivat 0,2 prosenttia
PDF
6.2.2018Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 2018, tammikuu
Tammikuussa 2018 ensirekisteröitiin 13 579 uutta henkilöautoa
PDF
2.2.2018Presidentinvaalit 2018
Sauli Niinistön kannatus tasaista eri alueilla presidentinvaalissa 2018
PDF
31.1.2018Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin 2016
Sosiaaliturvan osuus julkisyhteisöjen menoista kasvoi edelleen vuonna 2016
PDF
31.1.2018Kansantalouden tilinpito 2016
Bruttokansantuote kasvoi 2,1 prosenttia vuonna 2016
PDF
31.1.2018Kivihiilen kulutus 2017, joulukuu
Kivihiilen kulutus väheni 10 prosenttia vuonna 2017
PDF
31.1.2018Suurten yritysten liikevaihtoennakko 2017, joulukuu
Suurten yritysten liikevaihto kasvoi joulukuussa
PDF
30.1.2018Osakeasuntojen hinnat 2017, joulukuu
Vanhojen osakeasuntojen hinnat ennallaan neljännellä vuosineljänneksellä
PDF
30.1.2018Presidentinvaalit 2018
Sauli Niinistö valittiin presidentiksi I vaalissa 2018
PDF
29.1.2018Kuluttajabarometri 2018, tammikuu
Kuluttajien mielialat valoisammat kuin koskaan
PDF
26.1.2018Kaupan liikevaihtokuvaaja 2017, joulukuu
Vähittäiskaupan pikaennakko: myynti kasvoi joulukuussa 3,0 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
25.1.2018Aloittaneet ja lopettaneet yritykset 2017, 3. neljännes
Yritysten aloitukset kasvoivat 7,7 prosenttia vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä
PDF
25.1.2018Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2016
Vastavalmistuneet työllistyivät edellisvuotta paremmin
PDF
25.1.2018Työvoimatutkimus 2017, joulukuu
Joulukuun työttömyysaste 8,4 prosenttia
PDF
25.1.2018Velkaantumistilasto 2016
Asuntovelallisilla asuntovelkaa 97 220 euroa
PDF
24.1.2018Konkurssit 2017, joulukuu
Konkurssien määrä väheni vuonna 2017 edellisvuodesta 10,3 prosenttia
PDF
24.1.2018Palvelujen tuottajahintaindeksit 2017, 4. neljännes
Palvelujen tuottajahinnat nousivat 1,9 prosenttia loka-joulukuussa vuoden takaisesta
PDF
24.1.2018Tuottajahintaindeksit 2017, joulukuu
Teollisuuden tuottajahinnat nousivat 3,0 prosenttia edellisvuoden joulukuusta
PDF
24.1.2018Velkajärjestelyt 2017, 4. neljännes
Yksityishenkilöiden velkajärjestelyjen määrä edellisvuoden tasolla vuonna 2017
PDF
24.1.2018Yrityssaneeraukset 2017, 4. neljännes
Yrityssaneerausten määrä väheni 3,0 prosenttia vuonna 2017
PDF
23.1.2018Maarakennuskustannusindeksi 2017, joulukuu
Maarakennusalan kustannukset nousivat joulukuussa 2,2 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
23.1.2018Rakennus- ja asuntotuotanto 2017, marraskuu
Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä väheni syys-marraskuussa verrattuna vuodentakaiseen
PDF
18.1.2018Majoitustilasto 2017, marraskuu
Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 14,9 prosenttia marraskuussa 2017
PDF
18.1.2018Tieliikenneonnettomuustilasto 2017, joulukuu
Tieliikenteessä kuoli 12 ihmistä joulukuussa
PDF
16.1.2018Tieliikenneonnettomuustilasto 2016
Tieliikenneonnettomuuksissa kuoli 258 ja loukkaantui vakavasti 460 ihmistä vuonna 2016
PDF
16.1.2018Tuotannon suhdannekuvaaja 2017, marraskuu
Kansantalouden tuotanto kasvoi marraskuussa
PDF
15.1.2018Jätetilasto 2016
Jätteiden hyödyntäminen on korvannut yhdyskuntajätteiden kaatopaikkasijoittamisen
PDF
15.1.2018Kaupan liikevaihtokuvaaja 2017, marraskuu
Myynti kasvoi marraskuussa kaikilla kaupan toimialoilla
PDF
15.1.2018Kuluttajahintaindeksi 2017, joulukuu
Inflaatio joulukuussa 0,5 prosenttia
PDF
15.1.2018Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema 2017, marraskuu
Vaihtotase lievästi ylijäämäinen marraskuussa, tavaraviennin arvo kasvoi
PDF
15.1.2018Rakennuskustannusindeksi 2017, joulukuu
Rakennuskustannukset nousivat joulukuussa 0,7 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
15.1.2018Teollisuuden liikevaihtokuvaaja 2017, lokakuu
Teollisuuden liikevaihto kasvoi elo-lokakuussa 6,5 prosenttia
PDF
12.1.2018Aikuiskoulutukseen osallistuminen 2017
Aikuiskoulutuksessa 18 - 64-vuotiaista joka toinen
PDF
12.1.2018Palkkasummakuvaajat 2017, marraskuu
Palkkasumma kasvoi syys-marraskuussa 3,1 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
12.1.2018Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2017, lokakuu
Palveluiden liikevaihto kasvoi elo-lokakuussa 6,7 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
12.1.2018Rakentamisen liikevaihtokuvaaja 2017, lokakuu
Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi elo-lokakuussa 7,9 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
10.1.2018Teollisuuden uudet tilaukset 2017, marraskuu
Teollisuuden uudet tilaukset kasvoivat marraskuussa 15,1 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
10.1.2018Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2017, marraskuu
Teollisuustuotanto kasvoi marraskuussa 3,4 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
9.1.2018Omistusasumisen hintaindeksit 2017, 3. neljännes
Omistusasujien asumiskustannukset nousivat 1,6 prosenttia
PDF
8.1.2018Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 2017, joulukuu
Joulukuussa 2017 ensirekisteröitiin 8 068 uutta henkilöautoa
PDF
29.12.2017Kuolemansyyt 2016
Tapaturma- ja väkivaltakuolemat vähentyneet viidenneksellä kymmenessä vuodessa
PDF
29.12.2017Suurten yritysten liikevaihtoennakko 2017, marraskuu
Suurten yritysten liikevaihto kasvoi marraskuussa
PDF
28.12.2017Kotitalouksien kulutus 2016
Yli 64-vuotiaiden kulutusmenot kasvussa
PDF
28.12.2017Osakeasuntojen hinnat 2017, marraskuu
Osakeasuntojen hinnat laskivat marraskuussa
PDF
27.12.2017Kuluttajabarometri 2017, joulukuu
Kuluttajien luottamus pysyi vankkana vuoden loppuun
PDF
22.12.2017Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito 2017, 3. neljännes
Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat kasvoivat edelleen vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä
PDF
22.12.2017Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain 2017, 3. neljännes
Julkisyhteisöjen velka väheni edelleen vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä
PDF
22.12.2017Kaupan liikevaihtokuvaaja 2017, marraskuu
Vähittäiskaupan pikaennakko: myynti kasvoi marraskuussa 3,1 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
22.12.2017Rahoitustilinpito 2017, 3. neljännes
Kotitalouksien nettorahoitusvarojen yhtäjaksoinen kasvu jatkunut puolentoista vuoden ajan
PDF
22.12.2017Tuottajahintaindeksit 2017, marraskuu
Teollisuuden tuottajahinnat nousivat 3,6 prosenttia edellisvuoden marraskuusta
PDF
22.12.2017Työvoimatutkimus 2017, marraskuu
Marraskuun työttömyysaste 7,1 prosenttia
PDF
21.12.2017Alueellinen yritystoimintatilasto 2016
Toimipaikkojen tuotannon bruttoarvo kasvoi vuonna 2016 - Puolet kasvusta kertyi pk-yrityksistä
PDF
21.12.2017Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema 2017, 43
Vaihtotase ylijäämäinen, ulkomainen nettovarallisuusasema negatiivinen
PDF
21.12.2017Rakennus- ja asuntotuotanto 2017, lokakuu
Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi elo-lokakuussa verrattuna vuodentakaiseen
PDF
21.12.2017Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa 2017, 3. neljännes
Palveluiden viennin kasvu jatkui vuoden kolmannella neljänneksellä
PDF
21.12.2017Tulonjakotilasto 2016
Pienituloisten määrä vuonna 2016 edellisvuoden tasolla
PDF
20.12.2017Energian hankinta ja kulutus 2017, 3. neljännes
Energian kokonaiskulutus nousi prosentin tammi - syyskuussa
PDF
20.12.2017Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain 2017, 3. neljännes
Julkisyhteisöjen kolmannen vuosineljänneksen alijäämä kasvoi 0,1 miljardia euroa
PDF
20.12.2017Maarakennuskustannusindeksi 2017, marraskuu
Maarakennusalan kustannukset nousivat marraskuussa 2,0 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
20.12.2017Sektoritilit neljännesvuosittain 2017, 3. neljännes
Yrityssektorin voitot kasvussa vuoden 2017 kolmannella vuosineljänneksellä
PDF
20.12.2017Tulonjaon kokonaistilasto 2016
Tuloerot lähes ennallaan vuonna 2016
PDF
20.12.2017Tulonjaon kokonaistilasto 2016
Asuntokuntien tulot kasvaneet viime vuosina eniten Helsingissä
PDF
19.12.2017Tieliikenneonnettomuustilasto 2017, marraskuu
Tieliikenteessä kuoli 19 ihmistä marraskuussa
PDF
19.12.2017Työssäkäynti 2016
Perheisiin kuulumattomilla työttömyys keskimääräistä korkeampaa 2016
PDF
19.12.2017Veronalaiset tulot 2016
Välittömät verot 30,4 miljardia euroa
PDF
18.12.2017Muuttoliike 2016
Koulutettujen Suomen kansalaisten maastamuutto suurempaa kuin maahanmuutto
PDF
18.12.2017Tieliikenteen tavarankuljetukset 2017, 3. neljännes
Kuorma-autoilla kuljetettu tavaramäärä kasvoi vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä
PDF
18.12.2017Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa 2016
Ruotsalaisyhtiöt kasvun tiellä Suomessa
PDF
18.12.2017Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto 2016
Teollisuuden liikevoitto kasvoi 2016
PDF
15.12.2017Kaupan liikevaihtokuvaaja 2017, lokakuu
Myynti kasvoi lokakuussa kaikilla kaupan toimialoilla
PDF
15.12.2017Luottolaitosten tilinpäätökset 2017, 3. neljännes
Suomessa toimivien pankkien rahoituskate kasvoi, mutta liikevoitto pieneni vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä
PDF
15.12.2017Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema 2017, lokakuu
Vaihtotase ylijäämäinen lokakuussa
PDF
15.12.2017Rakennuskustannusindeksi 2017, marraskuu
Rakennuskustannukset nousivat marraskuussa 0,4 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
15.12.2017Sijoituspalveluyritykset 2017, 3. neljännes
Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot kasvoivat ja liikevoitto laski vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä
PDF
15.12.2017Tuotannon suhdannekuvaaja 2017, lokakuu
Kansantalouden tuotanto kasvoi lokakuussa vuodentakaisesta, pientä laskua edelliskuukauteen
PDF
14.12.2017Ainevalinnat 2017
Lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat 2017
PDF
14.12.2017Kuluttajahintaindeksi 2017, marraskuu
Inflaatio marraskuussa 0,8 prosenttia
PDF
14.12.2017Majoitustilasto 2017, lokakuu
Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 12,3 prosenttia lokakuussa 2017
PDF
14.12.2017Teollisuuden liikevaihtokuvaaja 2017, syyskuu
Teollisuuden liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa 6,1 prosenttia
PDF
14.12.2017Ympäristöliiketoiminta 2016
Ympäristöliiketoiminnassa rakentaminen kasvoi eniten
PDF
13.12.2017Konkurssit 2017, marraskuu
Konkurssien määrä väheni tammi - marraskuussa 2017 edellisvuodesta 12,7 prosenttia
PDF
13.12.2017Koulutukseen hakeutuminen 2016
Vain kolmannes uusista ylioppilaista sijoittui välittömästi jatko-opintoihin, peruskoulun päättäneistä opintoja jatkoivat lähes kaikki
PDF
13.12.2017Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2017, syyskuu
Palveluiden liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa 6,3 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
13.12.2017Rakentamisen liikevaihtokuvaaja 2017, syyskuu
Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa 7,8 prosenttia
PDF
12.12.2017Oppilaitosten aikuiskoulutus 2016
Avoimen ammattikorkeakouluopetuksen tunnit vähenivät, mutta osallistujamäärä jatkoi kasvuaan vuonna 2016
PDF
11.12.2017Palkkasummakuvaajat 2017, lokakuu
Palkkasumma kasvoi elo-lokakuussa 2,7 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
8.12.2017Aluetilinpito 2016
Talous kasvoi parhaiten Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla vuonna 2016
PDF
8.12.2017Energian hankinta ja kulutus 2016
Uusiutuvan energian käyttö ennätystasolla vuonna 2016
PDF
8.12.2017Kasvihuonekaasut 2016
Suomen kasvihuonekaasupäästöissä käännös kasvuun
PDF
8.12.2017Korjausrakentaminen 2016
Talonrakennusalan yritysten korjausrakentamisen urakoista kertyi 7,6 miljardia euroa vuonna 2016
PDF
8.12.2017Teollisuuden uudet tilaukset 2017, lokakuu
Teollisuuden uudet tilaukset kasvoivat lokakuussa 10,6 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
8.12.2017Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2017, lokakuu
Teollisuustuotanto kasvoi lokakuussa 1,8 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
8.12.2017Työvoimakustannusindeksi 2017, 3. neljännes
Tehdyn työtunnin kustannus laski heinä-syyskuussa 2,4 prosenttia edellisvuodesta
PDF
7.12.2017Energian hinnat 2017, 3. neljännes
Energian hinnat nousivat kolmannella neljänneksellä
PDF
7.12.2017Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 2017, marraskuu
Marraskuussa 2017 ensirekisteröitiin 9 668 uutta henkilöautoa
PDF
4.12.2017Kiinteistöjen hinnat 2017, 3. neljännes
Vanhojen omakotitalojen hinnat laskivat heinä-syyskuussa 1,7 prosenttia edellisvuodesta
PDF
4.12.2017Syntyneet 2016
Ensisynnyttäjien keski-ikä nousi Suomessa Pohjoismaiden kärjen tasolle
PDF

Aiemmat tilastojulkistukset löydät tilastojulkistusarkistosta.

Jaa