Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Gränsintervjuundersökning 2010

2010
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

(none)
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

sommar (1.5.-31.10.2011)
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor