Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 15.6.2011

Matkailu ulkomailta Suomeen kasvoi vuonna 2010

Vuonna 2010 Suomessa vieraili 6,2 miljoonaa ulkomaista matkustajaa. Matkustajamäärä kasvoi yhdeksän prosenttia vuodesta 2009 eli lähes puolella miljoonalla vierailijalla. Ulkomaiset matkustajat toivat Suomeen vuoden aikana yhteensä yli 2 miljardia euroa eli noin 460 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Matkustajamäärä ja matkustajien tuoma rahamäärä ylittivät myös vuoden 2009 taantumaa edeltäneen tason. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen ja Matkailun edistämiskeskuksen yhteisestä Rajahaastattelututkimuksesta.

Taulukko 1. Suomessa käyneet ulkomaiset matkustajat vuosina 2006-2010

Asuinmaa Vuosi
2006
(1000 matk.)
2007
(1000 matk.)
2008
(1000 matk.)
2009
(1000 matk.)
2010
(1000 matk.)
Muutos 2009-2010,
prosenttia (%)
Kaikki kävijät 5 345 5 736 6 072 5 695 6 182 9
Venäjä 1 737 2 070 2 331 2 192 2 561 17
Ruotsi 779 768 765 753 712 -5
Viro 503 561 522 583 561 -4
Saksa 369 350 376 332 363 10
Britannia 317 312 316 267 263 -1
Norja 187 194 187 160 195 22
Ranska 133 131 120 94 132 40
Espanja 79 83 116 123 110 -10
Japani 89 103 105 142 109 -23

Eniten matkustajia saapui Venäjältä, mistä tuli Suomeen 2,6 miljoonaa matkustajaa eli yli 40 prosenttia kokonaismatkustajamäärästä. Ruotsista vieraili Suomessa toiseksi suurin lukumäärä matkustajia, hieman yli 700 000 matkustajaa. Kolmanneksi eniten matkustajia tuli Virosta, vajaa 600 000 matkustajaa. Ruotsalaisten ja virolaisten matkustajien määrä väheni edellisvuoteen verrattuna. Venäjältä saapuneiden määrä puolestaan nousi lähes 400 000 matkustajalla eli 17 prosenttia edellisestä vuodesta. Suomessa vierailleista ulkomailla asuvista matkustajista 5 prosenttia oli Suomen kansalaisia.

Vuonna 2010 yli puolet ulkomaisista matkustajista oli Suomessa vapaa-ajanmatkalla. Tuttava- tai sukulaisvierailulla kävi 12 prosenttia matkustajista. Työmatkalla Suomessa kävi 22 prosenttia matkustajista. Yhdeksän prosenttia matkustajista oli Suomessa kauttakulkumatkalla.

Puolet vuonna 2010 Suomessa yöpyneistä ulkomaisista matkustajista majoittui hotellissa tai motellissa. Tuttavien tai sukulaisten luona yöpyi neljännes matkustajista. Työmatkalaisista kolme neljästä yöpyi hotellissa tai motellissa, vapaa-ajan matkustajista puolet. Ulkomaiset matkustajat viipyivät Suomen-vierailullaan keskimäärin 4,4 yötä. Suomeen tehdyistä matkoista 41 prosenttia ei sisältänyt lainkaan yöpymistä. Päivämatkoja tehtiin eniten Venäjältä.

Ulkomaiset matkustajat kuluttivat vuonna 2010 Suomen-vierailullaan keskimäärin 330 euroa. Kokonaiskulutus vierailua kohden oli 52 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Päivää kohden ulkomaiset matkustajat käyttivät neljä euroa enemmän kuin edellisenä vuonna eli keskimäärin 61 euroa.

Suomessa sijaitseviin työpaikkoihin matkustaminen vähentyi vuonna 2010

Rajahaastattelututkimuksessa kysytään, onko haastateltavilla ulkomaisilla matkustajilla työpaikka Suomessa. Kysymys esitetään, jos haastateltava matkustaja asuu vakituisesti muualla kuin Suomessa, ja Suomen matkan pääsyy on työmatka. Tutkimuksessa ei haastatella ulkomaisia matkustajia, jotka asuvat Suomessa yli 12 kuukautta. Matkustajilta, joilla on työpaikka Suomessa, kysytään lisäksi kuinka monta kertaa he ovat käyneet Suomessa viimeisten 12 kuukauden aikana, kuinka monta yötä he viettivät Suomessa tällä matkalla, mitä majoitustapaa he käyttivät ja kuinka paljon rahaa heillä oli kulunut tämän vierailun aikana.

Taulukko 2. Työpaikalle Suomeen matkustaneet ulkomaiset matkustajat vuosina 2006–2010 ja heidän matkojensa määrä vuonna 2010

Asuinmaa Vuosi
2006
(1000 henkilöä)
2007
(1000 henkilöä)
2008
(1000 henkilöä)
2009
(1000 henkilöä)
2010
(1000 henkilöä)
2010
(1000 käyntiä)
Kaikki kävijät 36,6 43,6 35,9 43,6 39,2 156,8
Viro 15,7 20,6 17,9 20,8 12,8 85,2
Venäjä 12,3 9,3 6,8 7,5 8,5 24,5
Ruotsi 0,8 1,1 0,7 1,8 2,8 11,0
Saksa 0,9 1,5 0,5 1,2 4,0 9,0
Puola 0,9 6,7 0,9 2,7 2,6 8,1
Muut maat 5,9 4,4 9,0 9,7 8,5 19,0

Suomessa työskenteli vuonna 2010 noin 39 000 henkilöä, joiden vakituinen asuinmaa oli muu kuin Suomi. Tämä oli noin 4000 henkilöä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Suomessa työskenteli vuonna 2010 noin 13 000 henkilöä, joiden vakituinen asuinmaa oli Viro, 8500 työntekijää Venäjältä ja 4000 työntekijää Saksasta. Ulkomaiset matkustajat kävivät Suomessa yhteensä 157 000 kertaa Suomessa sijaitsevan työpaikan vuoksi. Runsaat puolet, 85 000 vierailua, oli Virosta käsin. Toiseksi eniten, 25 000 vierailua, oli Venäjältä käsin.


Lähde: Rajahaastattelututkimus 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jyrki Krzywacki (09) 1734 2701, rajahaastattelut@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (242,4 kt)

Taulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 15.6.2011

Viittausohje:

Tilasto: Rajahaastattelututkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-9795. 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rajat/2010/rajat_2010_2011-06-15_tie_001_fi.html