Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 21.9.2011

Turismen från Ryssland till Finland ökade under vintern 2010–2011

Under vintersäsongen 2010–2011, dvs. från november till april, besökte omkring 2,9 miljoner utländska resenärer Finland. Antalet resenärer ökade med 20 procent från föregående vintersäsong. Tillväxten härrörde nästan helt från resenärer som bor i Ryssland. Under vintern använde de utländska resenärerna pengar för totalt 986 miljoner euro i Finland, vilket var en ökning med över en tredjedel jämfört med året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens och Centralen för turistfrämjandes gemensamma gränsintervjuundersökning.

Antal utländska resenärer i Finland vintersäsongerna 2006/07-2010/11

Hemvistland År
2006/07
(1000 pass.)
2007/08
(1000 pass.)
2008/09
(1000 pass.)
2009/10
(1000 pass.)
2010/11
(1000 pass.)
Förändring 2009/10-2010/11,
procent (%)
Alla besökare 2 348 2 559 2 396 2 419 2 894 +20
Ryssland 963 1 103 1 097 1 056 1 451 +37
Sverige 308 319 292 277 277 0
Estland 205 198 181 245 232 -5
Storbritannien 198 204 162 133 149 +12
Tyskland 113 129 104 123 128 +4

Flest resenärer kom från Ryssland. Nästan 1,5 miljoner resenärer kom därifrån till Finland. De ryska besökarna var 37 procent fler än föregående vinter och deras andel ökade för första gången till 50 procent av alla besökare. Näst mest resenärer kom från Sverige, något under 280 000 personer. Tredje mest resenärer kom från Estland, drygt 230 000 personer. Antalet svenska resenärer var på samma nivå som föregående vinter och antalet estländska resenärer minskade något. Av de resenärer som besökte Finland och som var bosatta utomlands var 5 procent finska medborgare.

Vintern 2010–2011 var ungefär hälften av de utländska resenärerna på fritidsresa i Finland. Tolv procent av resenärerna besökte släkt eller vänner. Tjugofem procent av resenärerna var på tjänsteresa i Finland. Sju procent av resenärerna var på genomresa i Finland.

Utländska resenärer stannade i genomsnitt 3,5 nätter i Finland vintern 2010–2011. Av resorna till Finland var 46 procent resor utan övernattning. Mest dagsresor gjorde resenärer bosatta i Ryssland. Av dem övernattade över 70 procent inte i Finland. Av alla utländska resenärer som övernattade i Finland tog 56 procent in på hotell eller motell. En fjärdedel av resenärerna övernattade hos släkt eller vänner. Av tjänsteresenärerna övernattade fyra av fem på hotell eller motell, av fritidsresenärerna nästan två av tre.

De utländska resenärerna använde i genomsnitt 341 euro i Finland vintern 2010–2011. Totalkonsumtionen per besök var 42 euro mer än föregående vinter. De utländska resenärerna använde i genomsnitt fem euro per dag mer än året innan, dvs. i genomsnitt 75 euro.


Källa: Gränsintervjuundersökning 2011, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jyrki Krzywacki (09) 1734 2701, rajahaastattelut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (224,2 kB)

Tabeller

Tabellbilagor


Uppdaterad 21.9.2011

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Gränsintervjuundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-9809. Vinter (1.11.2010-30.4.2011) 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rajat/2011/01/rajat_2011_01_2011-09-21_tie_001_sv.html