Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Tabellbilaga 1. Huvudorsaker för utländska passagerare att resa till Finland år 2011

Huvudorsaken till resan Antal 1000 passagerare Andel procent (%) Förändring 2010-2011,
procent (%)
Arbetsresa 1 522 21 11
Besök hos vänner och släktingar 889 12 16
Annan fritidsresa 3 818 53 21
Annan resa 756 10 10
Flera orsaker 275 4 44
Totalt 7 260 100 17

Källa: Gränsintervjuundersökning 2011, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jyrki Krzywacki 09 1734 2701, rajahaastattelut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 13.6.2012

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Gränsintervjuundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-9809. 2011, Tabellbilaga 1. Huvudorsaker för utländska passagerare att resa till Finland år 2011 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rajat/2011/rajat_2011_2012-06-13_tau_001_sv.html