Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 13.6.2012

Matkailu ulkomailta Suomeen kasvoi vuonna 2011

Vuonna 2011 Suomessa vieraili 7,3 miljoonaa ulkomaista matkustajaa. Matkustajamäärä kasvoi 17 prosenttia vuodesta 2010 eli yli miljoonalla vierailijalla. Ulkomaiset matkustajat toivat Suomeen vuoden aikana yhteensä 2,2 miljardia euroa, mikä oli noin 180 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen ja Matkailun edistämiskeskuksen yhteisestä Rajahaastattelututkimuksesta.

Taulukko 1. Suomessa käyneet ulkomaiset matkustajat vuosina 2007-2011

Asuinmaa Vuosi
2007
(1000 matk.)
2008
(1000 matk.)
2009
(1000 matk.)
2010
(1000 matk.)
2011
(1000 matk.)
Muutos 2010-2011,
prosenttia (%)
Kaikki kävijät 5 736 6 072 5 695 6 182 7 260 17
Venäjä 2 070 2 331 2 192 2 561 3 261 27
Viro 561 522 583 561 708 26
Ruotsi 768 765 753 712 681 -4
Saksa 350 376 332 363 399 10
Britannia 312 316 267 263 278 6
Norja 194 187 160 195 216 11
Japani 103 105 142 109 150 37
Ranska 131 120 94 132 145 10
Yhdysvallat 120 114 104 89 121 35
Espanja 83 116 123 110 120 8

Venäläismatkailijat muodostivat suurimman matkailijaryhmän. Kaikista matkustajista 45 prosenttia saapui Venäjältä eli yhteensä noin 3,3 miljoonaa matkailijaa. Matkustus Venäjältä Suomeen kasvoi edellisvuoteen nähden 27 prosenttia. Toiseksi eniten matkailijoita tuli Virosta. Virolaismatkailijoiden määrä kasvoi edelliseen vuoteen nähden 26 prosenttia. Virolaismatkailijoita kävi Suomessa vuoden aikana kaikkiaan 708 000, ja heidän osuutensa oli 10 prosenttia kokonaismatkustajamäärästä. Virolaismatkailijoiden määrä ja osuus kokonaismatkustajamäärästä ylitti nyt ensi kertaa ruotsalaismatkustajien määrän.

Vuonna 2011 ulkomaisista matkustajista 53 prosenttia oli Suomessa vapaa-ajanmatkalla. Vapaa-ajan matkojen määrä lisääntyi edellisestä vuodesta 21 prosenttia. Tuttava- tai sukulaisvierailulla kävi 12 prosenttia matkustajista. Määrä lisääntyi 16 prosenttia edellisestä vuodesta. Työmatkalla Suomessa kävi 21 prosenttia matkustajista. Työmatkojen määrä kasvoi 11 prosenttia edellisestä vuodesta, mutta kaikkiaan työmatkalaisten osuus kokonaismatkustajamäärästä on vähentynyt viimeisen kuuden vuoden aikana. Yhdeksän prosenttia matkustajista oli Suomessa kauttakulkumatkalla.

Lähes puolet vuonna 2011 Suomessa yöpyneistä ulkomaisista matkustajista majoittui hotellissa tai motellissa. Hotelliyöpymisten määrä kasvoi 16 prosenttia edellisvuoteen nähden. Ulkomaiset matkustajat viipyivät Suomen-vierailullaan keskimäärin 4,1 yötä. Suomeen tehdyistä matkoista 42 prosenttia ei sisältänyt lainkaan yöpymistä. Päivämatkoja tehtiin eniten Venäjältä; yli kaksi kolmesta Venäjällä asuvasta matkustajasta ei yöpynyt Suomessa. Kuitenkin kokonaismäärältään eniten öitä Suomessa viettivät Virosta ja Venäjältä tulleet matkustajat.

Ulkomaiset matkustajat kuluttivat Suomen-vierailullaan keskimäärin 306 euroa vuonna 2011. Rahankäyttö vierailua kohden oli seitsemän prosenttia vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Eniten rahaa vierailua kohden käyttivät kiinalaiset matkustajat, keskimäärin 670 euroa. Päivää kohden ulkomaiset matkustajat käyttivät keskimäärin 60 euroa. Tämä oli kaksi euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Päivää kohden rahaa käyttivät eniten Venäjällä asuvat matkustajat. Venäjältä tulleiden päiväkohtainen kulutus oli keskimäärin 111 euroa.

Ulkomaisten työntekijöiden määrä Suomessa sijaitsevilla työpaikoilla kasvoi hieman vuonna 2011

Rajahaastattelututkimuksessa kysytään, onko haastateltavilla ulkomaisilla matkustajilla työpaikka Suomessa. Kysymys esitetään, jos haastateltava matkustaja asuu vakituisesti muualla kuin Suomessa, ja Suomen matkan pääsyy on työmatka. Tutkimuksessa ei haastatella ulkomaisia matkustajia, jotka asuvat Suomessa yli 12 kuukautta. Matkustajilta, joilla on työpaikka Suomessa, kysytään lisäksi kuinka monta kertaa he ovat käyneet Suomessa viimeisten 12 kuukauden aikana, kuinka monta yötä he viettivät Suomessa tällä matkalla, mitä majoitustapaa he käyttivät ja kuinka paljon rahaa heillä oli kulunut tämän vierailun aikana.

Taulukko 2. Työpaikalle Suomeen matkustaneet ulkomaiset matkustajat vuosina 2007–2011 ja heidän matkojensa määrä vuonna 2011

Asuinmaa Vuosi
2007
(1000 henkilöä)
2008
(1000 henkilöä)
2009
(1000 henkilöä)
2010
(1000 henkilöä)
2011
(1000 henkilöä)
2011
(1000 käyntiä)
Kaikki kävijät 43,6 35,9 43,6 39,2 41,1 207,2
Viro 20,6 17,9 20,8 12,8 20,9 141,1
Venäjä 9,3 6,8 7,5 8,5 3,1 14,4
Ruotsi 1,1 0,7 1,8 2,8 0,8 8,3
Saksa 1,5 0,5 1,2 4,0 1,8 6,8
Puola 6,7 0,9 2,7 2,6 2,4 5,7
Muut maat 4,4 9,0 9,7 8,5 12,0 30,8

Suomessa työskenteli vuonna 2011 noin 41 000 henkilöä, joiden vakituinen asuinmaa oli muu kuin Suomi. Tämä oli noin 2000 henkilöä enemmän kuin edellisenä vuonna. Suomessa työskenteli vuonna 2011 noin 21 000 henkilöä, joiden vakituinen asuinmaa oli Viro, 3100 työntekijää Venäjältä ja 2400 työntekijää Puolasta. Ulkomaiset matkustajat kävivät Suomessa yhteensä 207 000 kertaa Suomessa sijaitsevan työpaikan vuoksi. Noin kaksi kolmannesta, 141 000 vierailua, oli Virosta käsin. Toiseksi eniten, 14 000 vierailua, oli Venäjältä käsin.


Lähde: Rajahaastattelututkimus 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jyrki Krzywacki 09 1734 2701, rajahaastattelut@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (244,4 kt)

Taulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 13.6.2012

Viittausohje:

Tilasto: Rajahaastattelututkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-9795. 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rajat/2011/rajat_2011_2012-06-13_tie_001_fi.html