Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 13.6.2012

Turismen från utlandet till Finland ökade år 2011

År 2011 besökte 7,3 miljoner utländska resenärer Finland. Antalet ökade med 17 procent från år 2010, dvs. med över en miljon besökare. Under året använde de utländska resenärerna pengar för totalt 2,2 miljarder euro, dvs. omkring 180 miljoner euro mer än året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens och Centralen för turistfrämjandes gemensamma gränsintervjuundersökning.

Tabell 1. Antal utländska resenärer i Finland åren 2007-2011

Hemvistland År
2007
(1000 pass.)
2008
(1000 pass.)
2009
(1000 pass.)
2010
(1000 pass.)
2011
(1000 pass.)
Förändring 2010-2011,
procent (%)
Alla besökare 5 736 6 072 5 695 6 182 7 260 17
Ryssland 2 070 2 331 2 192 2 561 3 261 27
Estland 561 522 583 561 708 26
Sverige 768 765 753 712 681 -4
Tyskland 350 376 332 363 399 10
Storbritannien 312 316 267 263 278 6
Norge 194 187 160 195 216 11
Japan 103 105 142 109 150 37
Frankrike 131 120 94 132 145 10
Förenta Staterna 120 114 104 89 121 35
Spanien 83 116 123 110 120 8

Den största gruppen resenärer var de ryska resenärerna. Av alla resenärer kom 45 procent från Ryssland, dvs. totalt omkring 3,3 miljoner resenärer. Resorna från Ryssland till Finland ökade med 27 procent från året innan. Näst mest resenärer kom från Estland. Antalet resenärer från Estland ökade med 26 procent från året innan. Deras antal uppgick till totalt 708 000 år 2011 och deras andel av det totala antalet resenärer var 10 procent. Antalet resenärer från Estland och deras andel av det totala antalet resenärer översteg nu för första gången antalet svenska resenärer.

År 2011 var 53 procent av de utländska resenärerna i Finland på fritidsresa. Antalet fritidsresor ökade med 21 procent från året innan. Tolv procent av resenärerna besökte släkt eller vänner. Antalet ökade med 16 procent från året innan. Tjugoen procent av resenärerna var i Finland på tjänsteresa. Antalet tjänsteresor ökade med 11 procent från året innan, men totalt har det skett en minskning av andelen tjänsteresenäer av totalantalet resenärer under de senaste sex åren. Nio procent av resenärerna var i Finland på genomresa.

Nästan hälften av alla utländska resenärer som övernattade i Finland år 2011 tog in på hotell eller motell. Antalet hotellövernattningar ökade med 16 procent jämfört med föregående år. De utländska turisterna stannade i genomsnitt 4,1 nätter i Finland. Av resorna till Finland var 42 procent resor utan övernattning. Flest dagsresor gjordes från Ryssland; över två av tre resenärer från Ryssland övernattade inte i Finland. Ändå bokfördes flest övernattningar i Finland totalt sett för resenärer från Estland och Ryssland.

De utländska resenärerna använde i genomsnitt 306 euro under sitt Finlandsbesök år 2011. Per besök användes sju procent mindre pengar jämfört med året innan. Mest pengar per besök använde de kinesiska resenärerna, i genomsnitt 670 euro. Per dag använde de utländska resenärerna i genomsnitt 60 euro. Detta var två euro mindre än föregående år. Mest pengar per dag använde resenärer från Ryssland. De använde i genomsnitt 111 euro per dag.

Antalet utländska arbetare på arbetsplatser i Finland ökade något år 2011

I gränsintervjuundersökningen frågar man om de intervjuade utländska resenärerna har en arbetsplats i Finland. Frågan ställs om den intervjuade resenären permanent bor annanstans än i Finland och huvudorsaken till Finlandsresan är tjänsteresa. I undersökningen intervjuas inte utländska resenärer som bor över 12 månader i Finland. Resenärer som har en arbetsplats i Finland frågas dessutom hur många gånger de har besökt Finland under de senaste 12 månaderna, hur många nätter de stannade i Finland under denna resa, vilken typ av inkvartering de använde och hur mycket pengar de hade lagt ut under detta besök.

Tabell 2. Antal utländska resenärer som rest till sin arbetsplats i Finland under åren 2007–2011 och antal resor de gjorde år 2011

Hemvistland År
2007
(1000 personer)
2008
(1000 personer)
2009
(1000 personer)
2010
(1000 personer)
2011
(1000 personer)
2011
(1000 resor)
Alla besökare 43,6 35,9 43,6 39,2 41,1 207,2
Estland 20,6 17,9 20,8 12,8 20,9 141,1
Ryssland 9,3 6,8 7,5 8,5 3,1 14,4
Sverige 1,1 0,7 1,8 2,8 0,8 8,3
Tyskland 1,5 0,5 1,2 4,0 1,8 6,8
Polen 6,7 0,9 2,7 2,6 2,4 5,7
Andra länder 4,4 9,0 9,7 8,5 12,0 30,8

I Finland arbetade år 2011 ungefär 41 000 personer vars permanenta bosättningsland var ett annat än Finland. Detta var omkring 2 000 personer fler än året innan. I Finland arbetade år 2011 omkring 21 000 personer vars permanenta bosättningsland var Estland, 3 100 arbetare från Ryssland och 2 400 arbetare från Polen. Utländska resenärer besökte Finland sammanlagt 207 000 gånger på grund av att deras arbetsplats var i Finland. Omkring två av tre besök, 141 000, var från Estland. Näst mest, 14 000 besök, var från Ryssland.


Källa: Gränsintervjuundersökning 2011, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jyrki Krzywacki 09 1734 2701, rajahaastattelut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (232,3 kB)

Tabeller

Tabellbilagor


Uppdaterad 13.6.2012

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Gränsintervjuundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-9809. 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rajat/2011/rajat_2011_2012-06-13_tie_001_sv.html