Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Tabellbilaga 1. Huvudorsaker för utländska passagerare att resa till Finland 1.11.2011–30.4.2012

Huvudorsaken till resan Antal 1000 passagerare Andel procent (%) Förändring 2010/11-2011/12,
procent (%)
Arbetsresa 794 24 +9
Besök hos vänner och släktingar 280 9 -20
Annan fritidsresa 1 765 54 +24
Annan resa 339 10 +26
Flera orsaker 87 3 -26
Totalt 3 266 100 +13

Källa: Gränsintervjuundersökning 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jyrki Krzywacki 09 1734 2701, rajahaastattelut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 19.9.2012

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Gränsintervjuundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-9809. Vinter (1.11.2011-30.4.2012) 2012, Tabellbilaga 1. Huvudorsaker för utländska passagerare att resa till Finland 1.11.2011–30.4.2012 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rajat/2012/01/rajat_2012_01_2012-09-19_tau_001_sv.html