Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 19.9.2012

Matkailu Venäjältä Suomeen lisääntyi talvella 2011–2012

Talvella 2011–2012, marraskuun ja huhtikuun välisenä aikana, Suomessa vieraili 3,3 miljoonaa ulkomaista matkustajaa. Matkustajamäärä kasvoi edellisestä talvikaudesta 13 prosenttia. Suuri osa kasvusta tuli Venäjällä asuvista matkustajista. Ulkomaiset matkustajat toivat Suomeen talven aikana yhteensä 982 miljoonaa euroa eli yhtä paljon kuin vuotta aiemmin. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen ja Matkailun edistämiskeskuksen yhteisestä Rajahaastattelututkimuksesta.

Suomessa käyneet ulkomaiset matkustajat talvikausina 2007/08-2011/12

Asuinmaa Vuosi
2007/08
(1000 matk.)
2008/09
(1000 matk.)
2009/10
(1000 matk.)
2010/11
(1000 matk.)
2011/12
(1000 matk.)
Muutos 2010/11-2011/12,
prosenttia (%)
Kaikki kävijät 2 559 2 396 2 419 2 894 3 266 +13
Venäjä 1 103 1 097 1 056 1 451 1 702 +17
Viro 198 181 245 232 338 +45
Ruotsi 319 292 277 277 288 +4
Britannia 204 162 133 149 149 0
Saksa 129 104 123 128 126 -2

Eniten matkustajia Suomeen saapui Venäjältä, mistä tuli 1,7 miljoonaa matkustajaa. Venäläisiä kävijöitä oli 17 prosenttia enemmän kuin edellisenä talvena, ja heitä oli yli puolet kaikista kävijöistä. Virosta vieraili Suomessa toiseksi suurin lukumäärä matkustajia, vajaat 340 000 matkustajaa. Kolmanneksi eniten matkustajia tuli Ruotsista, vajaat 290 000 matkustajaa. Virolaisia matkustajia kävi selvästi enemmän kuin edellistalvena, ja ruotsalaisten määrä kasvoi hieman. Suomessa vierailleista ulkomailla asuvista matkustajista 5 prosenttia oli Suomen kansalaisia.

Talvella 2011–2012 yli puolet ulkomaisista matkustajista oli Suomessa vapaa-ajanmatkalla. Tuttava- tai sukulaisvierailulla kävi yhdeksän prosenttia matkustajista. Työmatkalla Suomessa kävi 24 prosenttia matkustajista. Kahdeksan prosenttia matkustajista oli Suomessa kauttakulkumatkalla.

Ulkomaiset matkustajat viipyivät Suomen-vierailullaan talvella 2011–2012 keskimäärin 3,5 yötä. Suomeen tehdyistä matkoista 48 prosenttia ei sisältänyt lainkaan yöpymistä. Päivämatkoja tekivät eniten Venäjällä asuvat matkustajat, joista yli 70 prosenttia ei yöpynyt Suomessa. Suomessa yöpyneistä ulkomaisista matkustajista 55 prosenttia majoittui hotellissa tai motellissa. Tuttavien tai sukulaisten luona yöpyi viidesosa matkustajista. Työmatkalaisista seitsemän kymmenestä yöpyi hotellissa tai motellissa, vapaa-ajan matkustajista yli 60 prosenttia.

Ulkomaiset matkustajat kuluttivat talvella 2011–2012 Suomen-vierailullaan keskimäärin 301 euroa. Kokonaiskulutus vierailua kohden oli 40 euroa vähemmän kuin edellisenä talvena. Päivää kohden ulkomaiset matkustajat käyttivät 11 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin eli keskimäärin 67 euroa.


Lähde: Rajahaastattelututkimus 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jyrki Krzywacki 09 1734 2701, rajahaastattelut@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (236,3 kt)

Taulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 19.9.2012

Viittausohje:

Tilasto: Rajahaastattelututkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-9795. Talvi (1.11.2011-30.4.2012) 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rajat/2012/01/rajat_2012_01_2012-09-19_tie_001_fi.html