Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Publicerad: 19.9.2012

Turismen från Ryssland till Finland ökade under vintern 2011–2012

Under vintersäsongen 2011–2012, dvs. från november till april, besökte 3,3 miljoner utländska resenärer Finland. Antalet resenärer ökade med 13 procent från föregående vintersäsong. En stor del av tillväxten härrörde från resenärer som bor i Ryssland. Under vintern använde de utländska resenärerna pengar för totalt 982 miljoner euro i Finland, dvs. lika mycket som året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens och Centralen för turistfrämjandes gemensamma gränsintervjuundersökning.

Antal utländska resenärer i Finland vintersäsongerna 2007/08-2011/12

Hemvistland År
2007/08
(1000 pass.)
2008/09
(1000 pass.)
2009/10
(1000 pass.)
2010/11
(1000 pass.)
2011/12
(1000 pass.)
Förändring 2010/11-2011/12,
procent (%)
Alla besökare 2 559 2 396 2 419 2 894 3 266 +13
Ryssland 1 103 1 097 1 056 1 451 1 702 +17
Estland 198 181 245 232 338 +45
Sverige 319 292 277 277 288 +4
Storbritannien 204 162 133 149 149 0
Tyskland 129 104 123 128 126 -2

Flest resenärer kom från Ryssland, varifrån 1,7 miljoner personer besökte Finland. De ryska besökarna var 17 procent fler än föregående vinter och deras andel var över hälften av alla besökare. Näst mest resenärer kom från Estland, något under 340 000 personer. Tredje mest resenärer kom från Sverige, något under 290 000 personer. Antalet estniska resenärer var klart större än föregående vinter och antalet svenska resenärer ökade något. Av de resenärer som besökte Finland och som var bosatta utomlands var 5 procent finska medborgare.

Vintern 2011–2012 var över hälften av de utländska resenärerna på fritidsresa i Finland. Nio procent av resenärerna besökte släkt eller vänner. Tjugofyra procent av resenärerna var på tjänsteresa i Finland. Åtta procent av resenärerna var i Finland på genomresa.

Utländska resenärer stannade i genomsnitt 3,5 nätter i Finland vintern 2011–2012. Av resorna till Finland var 48 procent resor utan övernattning. Mest dagsresor gjorde resenärer bosatta i Ryssland. Av dem övernattade över 70 procent inte i Finland. Av alla utländska resenärer som övernattade i Finland tog 55 procent in på hotell eller motell. En femtedel av resenärerna övernattade hos släkt eller vänner. Av tjänsteresenärerna övernattade sju av tio på hotell eller motell, av fritidsresenärerna över 60 procent.

De utländska resenärerna använde i genomsnitt 301 euro i Finland vintern 2011–2012. Totalkonsumtionen per besök var 40 euro mindre än föregående vinter. De utländska resenärerna använde i genomsnitt 11 procent mindre per dag än året innan, dvs. i genomsnitt 67 euro.


Källa: Gränsintervjuundersökning 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jyrki Krzywacki 09 1734 2701, rajahaastattelut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (224,2 kB)

Tabeller

Tabellbilagor


Uppdaterad 19.9.2012

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Gränsintervjuundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-9809. Vinter (1.11.2011-30.4.2012) 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rajat/2012/01/rajat_2012_01_2012-09-19_tie_001_sv.html