Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 20.3.2013

Matkustaminen ulkomailta Suomeen lisääntyi kesällä 2012

Kesällä 2012, toukokuun ja lokakuun välisenä aikana, Suomessa vieraili 4,4 miljoonaa ulkomaista matkustajaa. Matkustajamäärä kasvoi edellisestä kesäkaudesta kaksi prosenttia. Ulkomaiset matkustajat toivat Suomeen kesän aikana yhteensä yli 1300 miljoonaa euroa eli seitsemän prosenttia enemmän kuin edellisenä kesänä. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen ja Matkailun edistämiskeskuksen yhteisestä Rajahaastattelututkimuksesta.

Suomessa käyneet ulkomaiset matkustajat kesäkausilla 2008-2012

Asuinmaa Vuosi
2008
(1000 matk.)
2009
(1000 matk.)
2010
(1000 matk.)
2011
(1000 matk.)
2012
(1000 matk.)
Muutos
2011-2012,
prosenttia (%)
Kaikki kävijät 3 491 3 411 3 598 4 265 4 354 +2
Venäjä 1 180 1 159 1 369 1 733 1 880 +9
Ruotsi 467 468 422 412 402 -2
Viro 339 386 316 466 401 -14
Saksa 249 225 244 263 223 -15
Norja 143 130 142 167 180 +8
Yhdysvallat 76 75 71 86 135 +57
Britannia 128 128 130 126 118 -6

Eniten matkustajia saapui Venäjältä. Venäjältä tuli Suomeen lähes 1,9 miljoonaa matkustajaa eli 43 prosenttia kokonaismatkustajamäärästä. Toiseksi ja kolmanneksi eniten matkustajia tuli Ruotsista ja Virosta, vähän yli 400 000 kummastakin. Seuraavaksi yleisimmät lähtömaat olivat Saksa, Norja, Yhdysvallat ja Iso-Britannia. Venäjältä ja erityisesti Yhdysvalloista tulleiden matkustajien määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna, kun taas Virossa ja Saksassa asuvien kävijöiden määrät pienenivät selvästi. Suomeen saapuneista ulkomailla asuvista matkustajista neljä prosenttia oli Suomen kansalaisia.

Kesällä 2012 ulkomaisista matkustajista 56 prosenttia oli Suomessa vapaa-ajanmatkalla. Tuttava- tai sukulaisvierailulla kävi 11 prosenttia matkustajista. Työmatkalla Suomessa kävi noin viidesosa matkustajista. Joka kymmenes ulkomainen matkustaja oli Suomessa kauttakulkumatkalla.

Kesällä 2012 ulkomaiset matkustajat viipyivät Suomen-vierailullaan keskimäärin 4,3 yötä. Kokonaismäärältään eniten öitä Suomessa viettivät Virosta, Venäjältä, Ruotsista ja Saksasta tulleet matkustajat. Suomeen tehdyistä matkoista 42 prosenttia ei sisältänyt lainkaan yöpymistä. Päivämatkoja tehtiin eniten Venäjältä. 48 prosenttia Suomessa yöpyneistä ulkomaisista matkustajista majoittui hotellissa tai motellissa. Tuttavien tai sukulaisten luona yöpyi lähes neljäsosa matkustajista. Työmatkalaisista kaksi kolmasosaa yöpyi hotellissa tai motellissa, vapaa-ajan matkustajistakin yli puolet.

Ulkomaiset matkustajat kuluttivat Suomen-vierailullaan keskimäärin 301 euroa kesällä 2012. Kokonaiskulutus vierailua kohden kasvoi viisi prosenttia edellisestä kesästä. Päivää kohden ulkomaiset matkustajat käyttivät viisi euroa enemmän kuin edellisenä kesänä eli keskimäärin 57 euroa.


Lähde: Rajahaastattelututkimus 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jyrki Krzywacki (09) 1734 2701, rajahaastattelut@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (238,3 kt)

Taulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 20.3.2013

Viittausohje:

Tilasto: Rajahaastattelututkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-9795. Kesä (1.5.-31.10.2012) 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rajat/2012/02/rajat_2012_02_2013-03-20_tie_001_fi.html