Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Gränsintervjuundersökning 2012

2012
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

(none)
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

sommar (1.5.-31.10.2011)
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Gränsintervjuundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-9809. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rajat/2012/index_sv.html