Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Huvudorsaker för utländska passagerare att resa till Finland år 2012

Huvudorsaken till resan Antal 1000 passagerare Andel procent (%) Förändring 2011-2012,
procent (%)
Arbetsresa 1 639 21 8
Besök hos vänner och släktingar 779 10 –12
Annan fritidsresa 4 201 55 10
Annan resa 822 11 9
Flera orsaker 195 3 –29
Totalt 7 636 100 5

Källa: Gränsintervjuundersökning 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jyrki Krzywacki 09 1734 2701, rajahaastattelut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 30.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Gränsintervjuundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-9809. 2012, Tabellbilaga 1. Huvudorsaker för utländska passagerare att resa till Finland år 2012 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rajat/2012/rajat_2012_2013-05-30_tau_001_sv.html