Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Rakennuskanta 2008

Rakennuskannasta suurin osa asuinrakennuksia

Rakennuskanta, johon ei lasketa kesämökkejä, käsitti vuoden 2008 lopussa kaikkiaan 1,4 miljoonaa rakennusta. Asuinrakennuksia, joista suurin osa on erillisiä pientaloja, oli koko rakennuskannasta 85 prosenttia. Muita kuin asuinrakennuksia oli yhteensä 208 000 eli 15 prosenttia koko rakennuskannasta. Asuinrakennuksista yli puolet on rakennettu vuonna 1970 tai sen jälkeen, erillisistä pientaloista 53 prosenttia ja kerrostaloista 63 prosenttia.

Rakennuskannan koko kerrosala oli vuoden 2008 lopussa yhteensä yli 422 miljoonaa neliömetriä. Rakennusten keskimääräinen pinta-ala oli noin 297 neliömetriä, muiden kuin asuinrakennusten keskimääräinen pinta-ala oli 739 neliömetriä. Kerrosalaan suhteutettuna asuinrakennusten osuus koko kerrosalasta oli vain 64 prosenttia. Muista kuin asuinrakennuksista teollisuusrakennukset olivat kerrosalaltaan suurin ryhmä.

Taulukko 2. Rakennukset käyttötarkoituksen mukaan 31.12.2008

  Rakennusten lukumäärä Osuus kaikista rakennuksista (%)
KAIKKI RAKENNUKSET 1 421 188 100,0
A. Asuinrakennukset yhteensä 1 213 545 85,4
     Erilliset pientalot 1 082 511 76,2
      Rivi- ja ketjutalot 75 109 5,3
      Asuinkerrostalot 55 925 3,9
C-N Muut kuin asuinrakennukset yhteensä 207 643 14,6
C Liikerakennukset 41 419 2,9
D Toimistorakennukset 10 732 0,8
E Liikenteen rakennukset 54 134 3,8
F Hoitoalan rakennukset 7 835 0,6
G Kokoontumisrakennukset 13 418 0,9
H Opetusrakennukset 8 885 0,6
J Teollisuusrakennukset 39 581 2,8
K Varastorakennukset 25 964 1,8
L,N Muut rakennukset 5 675 0,4

Rakennuskanta kasvoi 15 000 rakennuksella

Suomessa oli vuoden 2008 lopussa 1 421 000 rakennusta. Edellisvuodesta rakennuskanta kasvoi 15 000 rakennuksella. Vuodesta 1990 rakennusten määrä on kasvanut 259 000 rakennuksella eli noin 22 prosenttia. Vanhoja ennen vuotta 1921 valmistuneita rakennuksia oli noin 77 000 eli 5 prosenttia rakennuskannasta. Rakennuskannasta yli kolme neljäsosaa oli erillisiä pientaloja. Kerros- ja rivitalot muodostivat sen sijaan alle kymmenesosan koko rakennuskannan määrästä. Kerrosalana mitattuna kerrostalot muodostivat kolmasosan kaikkien asuinrakennusten kerrosalasta.

Kaksi kolmasosaa rakennuksista on yksikerroksisia

Rakennuskannasta yli 64 prosenttia oli yksikerroksisia rakennuksia. Yksi- ja kaksikerroksiset rakennukset muodostivat yhteensä 95 prosenttia koko rakennuskannasta. Suomalaisista yksi- ja kaksikerroksisissa rakennuksissa asuu 3,6 miljoonaa eli 68 prosenttia. Vähintään neljäkerroksisia rakennuksia oli 25 000. Näissä asuu hieman yli miljoona suomalaista (1 075 000).


Lähde: Rakennukset ja kesämökit, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja Hermiö (09) 1734 3211, Arja Tiihonen (09) 1734 3272, Elina Aspblad-Huohvanainen (09) 1734 3232

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 21.12.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakennukset ja kesämökit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-677X. 2008, Rakennuskanta 2008 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 31.3.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rakke/2008/rakke_2008_2009-12-21_kat_001_fi.html