Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Rakennuskanta 2009

Rakennuskannasta suurin osa asuinrakennuksia

Rakennuskanta, johon ei lasketa kesämökkejä eikä myöskään maatalous- tai muita talousrakennuksia, käsitti vuoden 2009 lopussa kaikkiaan 1,4 miljoonaa rakennusta. Asuinrakennuksia, joista suurin osa on erillisiä pientaloja, oli koko rakennuskannasta 85 prosenttia. Muita kuin asuinrakennuksia oli yhteensä 210 000 eli 15 prosenttia koko rakennuskannasta. Asuinrakennuksista yli puolet on rakennettu vuonna 1970 tai sen jälkeen, erillisistä pientaloista 53 prosenttia ja kerrostaloista 63 prosenttia.

Rakennuskannan koko kerrosala oli vuoden 2009 lopussa yhteensä yli 429 miljoonaa neliömetriä. Rakennusten keskimääräinen pinta-ala oli noin 299 neliömetriä, muiden kuin asuinrakennusten keskimääräinen pinta-ala oli 747 neliömetriä. Kerrosalaan suhteutettuna asuinrakennusten osuus koko kerrosalasta oli vain 63 prosenttia. Muista kuin asuinrakennuksista teollisuusrakennukset olivat kerrosalaltaan suurin ryhmä.

Taulukko 2. Rakennukset käyttötarkoituksen mukaan 31.12.2009

  Rakennusten lukumäärä Osuus kaikista rakennuksista (%)
KAIKKI RAKENNUKSET 1 433 980 100,0
A. Asuinrakennukset yhteensä 1 224 209 85,4
     Erilliset pientalot 1 092 363 76,2
      Rivi- ja ketjutalot 75 618 5,3
      Asuinkerrostalot 56 228 3,9
C-N Muut kuin asuinrakennukset yhteensä 209 771 14,6
C Liikerakennukset 41 697 2,9
D Toimistorakennukset 10 748 0,7
E Liikenteen rakennukset 54 535 3,8
F Hoitoalan rakennukset 7 993 0,6
G Kokoontumisrakennukset 13 432 0,9
H Opetusrakennukset 8 868 0,6
J Teollisuusrakennukset 40 173 2,8
K Varastorakennukset 26 712 1,9
L,N Muut rakennukset 5 613 0,4

Rakennuskanta kasvoi 13 000 rakennuksella

Suomessa oli vuoden 2009 lopussa 1 434 000 rakennusta. Edellisvuodesta rakennuskanta kasvoi 13 000 rakennuksella. Vuodesta 1990 rakennusten määrä on kasvanut 272 000 rakennuksella eli noin 23 prosenttia. Vanhoja ennen vuotta 1921 valmistuneita rakennuksia oli noin 77 000 eli 5 prosenttia rakennuskannasta. Rakennuskannasta yli kolme neljäsosaa oli erillisiä pientaloja. Kerros- ja rivitalot muodostivat sen sijaan alle kymmenesosan koko rakennuskannan määrästä. Kerrosalana mitattuna kerrostalot muodostivat kolmasosan kaikkien asuinrakennusten kerrosalasta.

Kaksi kolmasosaa rakennuksista on yksikerroksisia

Rakennuskannasta yli 66 prosenttia oli yksikerroksisia rakennuksia. Yksi- ja kaksikerroksiset rakennukset muodostivat yhteensä 95 prosenttia koko rakennuskannasta. Suomalaisista yksi- ja kaksikerroksisissa rakennuksissa asuu 3,6 miljoonaa eli 68 prosenttia. Vähintään neljäkerroksisia rakennuksia oli 25 000. Näissä asuu hieman yli miljoona suomalaista (1 088 000). Rakennus, jossa on kymmenen kerrosta tai enemmän, on jo melko harvinainen. Koko maassa tällaisia maamerkkejä on noin 300. Näistä varsinaisia asuinkerrostaloja on noin 200.


Lähde: Rakennukset ja kesämökit, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja Hermiö (09) 1734 3211, Arja Tiihonen (09) 1734 3272, Elina Aspblad-Huohvanainen (09) 1734 3232, asuminen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 28.5.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakennukset ja kesämökit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-677X. 2009, Rakennuskanta 2009 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.3.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rakke/2009/rakke_2009_2010-05-28_kat_002_fi.html