Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Rakennuskanta 2010

Rakennuskannasta suurin osa asuinrakennuksia

Rakennuskanta, johon ei lasketa kesämökkejä eikä myöskään maatalous- tai muita talousrakennuksia, käsitti vuoden 2010 lopussa kaikkiaan 1,4 miljoonaa rakennusta. Asuinrakennuksia, joista suurin osa on erillisiä pientaloja, oli koko rakennuskannasta 85 prosenttia. Muita kuin asuinrakennuksia oli yhteensä 211 000 eli 15 prosenttia koko rakennuskannasta. Asuinrakennuksista lähes 60 prosenttia on rakennettu vuonna 1970 tai sen jälkeen, erillisistä pientaloista 54 prosenttia ja kerrostaloista 64 prosenttia.

Rakennuskannan koko kerrosala oli vuoden 2010 lopussa yhteensä yli 434 miljoonaa neliömetriä. Rakennusten keskimääräinen pinta-ala oli noin 307 neliömetriä, muiden kuin asuinrakennusten keskimääräinen pinta-ala oli 811 neliömetriä. Kerrosalaan suhteutettuna asuinrakennusten osuus koko kerrosalasta oli vain 63 prosenttia. Muista kuin asuinrakennuksista teollisuusrakennukset olivat kerrosalaltaan suurin ryhmä.

Taulukko 2. Rakennukset käyttötarkoituksen mukaan 31.12.2010

  Rakennusten lukumäärä Osuus kaikista rakennuksista (%)
KAIKKI RAKENNUKSET 1 446 096 100,0
A. Asuinrakennukset yhteensä 1234602 85,4
     Erilliset pientalot 1101707 76,2
      Rivi- ja ketjutalot 76241 5,3
      Asuinkerrostalot 56654 3,9
C-N Muut kuin asuinrakennukset yhteensä 211494 14,6
C Liikerakennukset 41961 2,9
D Toimistorakennukset 10835 0,7
E Liikenteen rakennukset 54716 3,8
F Hoitoalan rakennukset 8058 0,6
G Kokoontumisrakennukset 13509 0,9
H Opetusrakennukset 8903 0,6
J Teollisuusrakennukset 40629 2,8
K Varastorakennukset 27170 1,9
L,N Muut rakennukset 5713 0,4

Rakennuskanta kasvoi 12 000 rakennuksella

Suomessa oli vuoden 2010 lopussa 1 446 000 rakennusta. Edellisvuodesta rakennuskanta kasvoi 12 000 rakennuksella. Vuodesta 1990 rakennusten määrä on kasvanut 284 000 rakennuksella eli noin 24 prosenttia. Vanhoja ennen vuotta 1921 valmistuneita rakennuksia oli noin 77 000 eli 5 prosenttia rakennuskannasta. Rakennuskannasta yli kolme neljäsosaa oli erillisiä pientaloja. Kerros- ja rivitalot muodostivat sen sijaan alle kymmenesosan koko rakennuskannan määrästä. Kerrosalana mitattuna kerrostalot muodostivat kolmasosan kaikkien asuinrakennusten kerrosalasta.

Kaksi kolmasosaa rakennuksista on yksikerroksisia

Rakennuskannasta 67 prosenttia oli yksikerroksisia rakennuksia. Lukumääräisesti suurin osa rakennuskantaan kuuluvista rakennuksista on pientaloja. Yksi- ja kaksikerroksiset rakennukset muodostivat yhteensä 95 prosenttia koko rakennuskannasta. Suomalaisista yksi- ja kaksikerroksisissa rakennuksissa asuu 3,6 miljoonaa eli 69 prosenttia. Vähintään neljäkerroksisia rakennuksia oli 26 000, joista suurin osa oli asuinkerrostaloja. Vähintään neljäkerroksisissa rakennuksissa asuu hieman yli miljoona suomalaista (1 104 000). Rakennus, jossa on kymmenen kerrosta tai enemmän, on jo melko harvinainen. Koko maassa tällaisia maamerkkejä on noin 300. Näistä varsinaisia asuinkerrostaloja on noin 200.


Lähde: Rakennukset ja kesämökit, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja Hermiö (09) 1734 3211, Arja Tiihonen (09) 1734 3272, Elina Aspblad-Huohvanainen (09) 1734 3232, asuminen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 26.5.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakennukset ja kesämökit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-677X. 2010, Rakennuskanta 2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 31.3.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rakke/2010/rakke_2010_2011-05-26_kat_002_fi.html