Tabellbilaga 3. Byggnader efter bränsle för uppvärmning 1970-2013

Bränsle År
  1970 1980 1990 2000 2010 2013
Alla byggnader 837 948 934 845 1 162 410 1 299 490 1 446 096 1 483 990
Fjärr-/regionvärme .. 48 538 105 608 130 946 164 721 175 373
Olja, gas 320 171 347 498 306 750 320 934 322 279 318 006
Stenkol, koks 24 328 11 794 8 753 7 986 6 983 6 783
Elektricitet 41 872 178 707 357 743 455 752 554 368 572 461
Ved, torv 429 467 327 230 321 342 292 763 277 553 277 153
Jordvärme .. .. .. 3 397 21 667 36 067
Annat, okänt 22 111 20 578 62 214 87 486 98 525 98 147
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fjärr-/regionvärme .. 5,2 9,1 10,1 11,4 11,8
Olja, gas 38,2 37,2 26,4 24,7 22,3 21,4
Stenkol, koks 2,9 1,3 0,8 0,6 0,5 0,5
Elektricitet 5,0 19,1 30,8 35,1 38,3 38,6
Ved, torv 51,3 35,0 27,6 22,5 19,2 18,7
Jordvärme .. .. .. 0,3 1,5 2,4
Annat, okänt 2,6 2,2 5,4 6,7 6,8 6,6

Källa: Byggnader och fritidshus, Statistikcentralen

Förfrågningar: Topias Pyykkönen 09 1734 2628 ( 9.6.2014 => 029 551 2628 ), Marja Hermiö 09 1734 3211, Arja Tiihonen 09 1734 3272, asuminen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Harala Riitta


Uppdaterad 23.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnader och fritidshus [e-publikation].
ISSN=1798-6788. 2013, Tabellbilaga 3. Byggnader efter bränsle för uppvärmning 1970-2013 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rakke/2013/rakke_2013_2014-05-23_tau_003_sv.html