Publicerad: 23.5.2014

Nylänningarnas stugresa tre gånger så lång jämfört med alla stugägare 2013

Enligt Statistikcentralen fanns det 499 000 fritidshus i Finland i slutet av år 2013. Det genomsnittliga avståndet mellan hem och fritidshus var 90 kilometer och medianavståndet 37 kilometer. Det innebär att hälften av stugresorna var högst 37 kilometer. Medianavståndet för de stugägare som bor i Nyland var 130 kilometer och genomsnittsavståndet 166 kilometer. Medianavståndet för de nyländska stugägarna var mer än tre gånger så långt som stugresa tre gånger så lång med alla stugägare 2013 långt som genomsnittet för hela landet. Medianavståndet för de stugägare som inte bor i Nyland var 25 kilometer och genomsnittsavståndet 63 kilometer.

Stugresans längd (median, km) mellan stadigvarande bostad och fritidshus 2013, efter stugägarens bostadslandskap

Stugresans längd (median, km) mellan stadigvarande bostad och fritidshus 2013, efter stugägarens bostadslandskap

Stugägare i Södra Savolax och Österbotten bor närmast sin stuga: i båda landskapen var avståndet på hälften av stugresorna under 16 kilometer. Både i Österbotten och Södra Savolax var medianen för stugresor under hälften av medianen för hela landet.

Stugresan har beräknats på basis av stugor som ägs av privatpersoner. Med stugresa avses det linjära avståndet mellan stugägarens stadigvarande bostad och fritidshuset. År 2013 kunde avståndet beräknas för 70 procent av hela stugbeståndet.

Fortfarande flest fritidshus i S:t Michels kommun år 2013

Storleksordningen för de kommuner som har flest fritidshus var oförändrad år 2013. Mätt med antalet fritidshus var S:t Michel den största stugkommunen, Kuopio var näst störst och Pargas tredje störst. S:t Michels är den enda kommunen där det finns över 10 000 fritidshus. Nästan hälften (45 procent) av alla fritidshus finns i de femtio största stugkommunerna.

Kommuner med flest fritidshus år 2013

  Enligt kommunindelningen 1.1.2014 Antal fritidshus
1. S:t Michel 10 288
2. Kuopio 8 659
3. Pargas 8 519
4. Lojo 8 414
5. Nyslott 8 241
6. Tavastehus 7 821
7. Kouvola 7 729
8. Salo 7 241
9. Kuusamo 6 579
10. Raseborg 6 439
11. Mäntyharju 4 794
12. Kimitoön 4 676
13. Kangasala 4 609
14. Nådendal 4 585
15. Ylöjärvi 4 373

Källa: Byggnader och fritidshus, Statistikcentralen

Förfrågningar: Topias Pyykkönen 09 1734 2628 ( 9.6.2014 => 029 551 2628 ), Marja Hermiö 09 1734 3211, Arja Tiihonen 09 1734 3272, asuminen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Harala Riitta

Publikationen i pdf-format (329,2 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 23.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnader och fritidshus [e-publikation].
ISSN=1798-6788. 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rakke/2013/rakke_2013_2014-05-23_tie_001_sv.html