Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Rakennuskanta 2014

Rakennuskannasta suurin osa asuinrakennuksia

Korjattu 19.6.2018. Korjattu kohta on merkitty punaisella.

Rakennuskanta, johon ei lasketa kesämökkejä eikä myöskään maatalous- tai muita talousrakennuksia, käsitti vuoden 2014 lopussa kaikkiaan 1,5 miljoonaa rakennusta. Asuinrakennuksia, joista suurin osa on erillisiä pientaloja, oli koko rakennuskannasta 85 prosenttia. Muita kuin asuinrakennuksia oli yhteensä 220 000 eli 15 prosenttia koko rakennuskannasta. Asuinrakennuksista lähes 58 prosenttia on rakennettu vuonna 1970 tai sen jälkeen, erillisistä pientaloista 55 prosenttia ja kerrostaloista 65 prosenttia.

Rakennuskannan koko kerrosala oli vuoden 2014 lopussa yhteensä yli 461 miljoonaa neliömetriä. Rakennusten keskimääräinen pinta-ala oli noin 310 neliömetriä, muiden kuin asuinrakennusten keskimääräinen pinta-ala oli 813 neliömetriä. Kerrosalaan suhteutettuna asuinrakennusten osuus koko kerrosalasta oli vain 63 prosenttia. Muista kuin asuinrakennuksista teollisuusrakennukset olivat kerrosalaltaan suurin ryhmä.

Taulukko 2. Rakennukset käyttötarkoituksen mukaan 31.12.2014

  Rakennusten lukumäärä Osuus kaikista rakennuksista (%)
KAIKKI RAKENNUKSET 1 497 534 100,0
A. Asuinrakennukset yhteensä 1 277 699 85,3
Erilliset pientalot 1 139 290 76,1
Rivi- ja ketjutalot 79 362 5,3
Asuinkerrostalot 59 047 3,9
C-N Muut kuin asuinrakennukset yhteensä 219 835 14,7
C Liikerakennukset 42 868 2,9
D Toimistorakennukset 10 846 0,7
E Liikenteen rakennukset 56 363 3,8
F Hoitoalan rakennukset 8 606 0,6
G Kokoontumisrakennukset 13 977 0,9
H Opetusrakennukset 8 867 0,6
J Teollisuusrakennukset 42 799 2,9
K Varastorakennukset 29 833 2,0
L,N Muut rakennukset 5 676 0,4

Rakennuskanta kasvoi 13 500 rakennuksella

Suomessa oli vuoden 2014 lopussa 1 497 500 rakennusta. Edellisvuodesta rakennuskanta kasvoi 13 500 rakennuksella. Vuodesta 1990 rakennusten määrä on kasvanut 335 100 rakennuksella eli noin 29 prosenttia. Vanhoja ennen vuotta 1921 valmistuneita rakennuksia oli noin 78 000 eli 5 prosenttia rakennuskannasta. Rakennuskannasta yli kolme neljäsosaa oli erillisiä pientaloja. Kerros- ja rivitalot muodostivat sen sijaan alle kymmenesosan koko rakennuskannan määrästä. Kerrosalana mitattuna kerrostalot muodostivat kolmasosan kaikkien asuinrakennusten kerrosalasta.

Kaksi kolmasosaa rakennuksista on yksikerroksisia

Rakennuskannasta 67 prosenttia oli yksikerroksisia rakennuksia. Lukumääräisesti suurin osa rakennuskantaan kuuluvista rakennuksista on pientaloja. Yksi- ja kaksikerroksiset rakennukset muodostivat yhteensä 95 prosenttia koko rakennuskannasta. Suomalaisista yksi- ja kaksikerroksisissa rakennuksissa asuu 3,6 miljoonaa eli 68 prosenttia. Vähintään neljäkerroksisia rakennuksia oli 27 592, joista suurin osa oli asuinkerrostaloja. Vähintään neljäkerroksisissa asuinkerrostaloissa asuu yli miljoona suomalaista (1 187 000). Rakennus, jossa on kymmenen kerrosta tai enemmän, on jo melko harvinainen. Koko maassa tällaisia maamerkkejä on noin 300 Näistä varsinaisia asuinkerrostaloja on noin 210


Lähde: Rakennukset ja kesämökit, Tilastokeskus

Lisätietoja: Topias Pyykkönen 029 551 2628, Marja Hermiö 029 551 3211, Arja Tiihonen 029 551 3272, asuminen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Harala Riitta


Päivitetty 26.5.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakennukset ja kesämökit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-677X. 2014, Rakennuskanta 2014 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.2.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rakke/2014/rakke_2014_2015-05-28_kat_002_fi.html