Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Rakennuskanta 2015

Rakennuskannasta suurin osa asuinrakennuksia

Korjattu 19.6.2018. Korjattu luku on merkitty punaisella.

Rakennuskanta, johon ei lasketa kesämökkejä eikä myöskään maatalous- tai muita talousrakennuksia, käsitti vuoden 2015 lopussa kaikkiaan 1,5 miljoonaa rakennusta. Asuinrakennuksia, joista suurin osa on erillisiä pientaloja, oli koko rakennuskannasta 85 prosenttia. Muita kuin asuinrakennuksia oli yhteensä 222 000 eli 15 prosenttia koko rakennuskannasta. Asuinrakennuksista lähes 59 prosenttia on rakennettu vuonna 1970 tai sen jälkeen, erillisistä pientaloista 56 prosenttia ja kerrostaloista 65 prosenttia.

Rakennuskannan koko kerrosala oli vuoden 2015 lopussa yhteensä yli 467 miljoonaa neliömetriä. Rakennusten keskimääräinen pinta-ala oli noin 312 neliömetriä, muiden kuin asuinrakennusten keskimääräinen pinta-ala oli 817 neliömetriä. Kerrosalaan suhteutettuna asuinrakennusten osuus koko kerrosalasta oli vain 63 prosenttia. Muista kuin asuinrakennuksista teollisuusrakennukset olivat kerrosalaltaan suurin ryhmä.

Taulukko 2. Rakennukset käyttötarkoituksen mukaan 31.12.2015

  Rakennusten lukumäärä Osuus kaikista rakennuksista (%)
KAIKKI RAKENNUKSET 1 505 138 100,0
A. Asuinrakennukset yhteensä 1 283 291 85,3
Erilliset pientalot 1 143 896 76,0
Rivi- ja ketjutalot 79 896 5,3
Asuinkerrostalot 59 499 4,0
C-N Muut kuin asuinrakennukset yhteensä 221 847 14,7
C Liikerakennukset 43 058 2,9
D Toimistorakennukset 10 828 0,7
E Liikenteen rakennukset 56 530 3,8
F Hoitoalan rakennukset 8 756 0,6
G Kokoontumisrakennukset 14 151 0,9
H Opetusrakennukset 8 935 0,6
J Teollisuusrakennukset 43 524 2,9
K Varastorakennukset 30 429 2,0
L,N Muut rakennukset 5 636 0,4

Rakennuskanta kasvoi 7 600 rakennuksella

Suomessa oli vuoden 2015 lopussa 1 505 100 rakennusta. Edellisvuodesta rakennuskanta kasvoi 7 600 rakennuksella. Vuodesta 1990 rakennusten määrä on kasvanut 342 700 rakennuksella eli noin 29 prosenttia. Vanhoja ennen vuotta 1921 valmistuneita rakennuksia oli noin 79 000 eli 5 prosenttia rakennuskannasta. Rakennuskannasta yli kolme neljäsosaa oli erillisiä pientaloja. Kerros- ja rivitalot muodostivat sen sijaan alle kymmenesosan koko rakennuskannan määrästä. Kerrosalana mitattuna kerrostalot muodostivat kolmasosan kaikkien asuinrakennusten kerrosalasta.

Kaksi kolmasosaa rakennuksista on yksikerroksisia

Rakennuskannasta 66 prosenttia oli yksikerroksisia rakennuksia. Lukumääräisesti suurin osa rakennuskantaan kuuluvista rakennuksista on pientaloja. Yksi- ja kaksikerroksiset rakennukset muodostivat yhteensä 95 prosenttia koko rakennuskannasta. Suomalaisista yksi- ja kaksikerroksisissa rakennuksissa asuu 3,6 miljoonaa eli 68 prosenttia asuinväestöstä. Vähintään neljäkerroksisia rakennuksia oli 28 000, joista suurin osa oli asuinkerrostaloja. Vähintään neljäkerroksisissa kerrostaloissa asuu yli miljoona suomalaista (1 210 000). Rakennus, jossa on kymmenen kerrosta tai enemmän, on jo melko harvinainen. Koko maassa tällaisia maamerkkejä on noin 310 Näistä varsinaisia asuinkerrostaloja on noin 210.


Lähde: Rakennukset ja kesämökit, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja Hermiö 029 551 3211, Arja Tiihonen 029 551 3272, info@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 26.5.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakennukset ja kesämökit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-677X. 2015, Rakennuskanta 2015 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 31.3.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rakke/2015/rakke_2015_2016-05-26_kat_002_fi.html