Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Byggnader efter användningssyfte åren 1980 - 2016

Användningssyfte 1980 1990 2000 2010 2016
BYGGNADER TOTALT 934 845 1 162 410 1 299 624 1 446 096 1 512 241
A. Bostadsbyggnader 842 662 1 012 163 1 120 714 1 234 602 1 290 300
Fristående småhus 775 678 914 928 1 002 747 1 101707 1 149 827
Rad- och kedjehus 22 613 52 522 66 281 76 241 80 547
Flervåningsbostadshus 44 371 44 713 51 686 56 654 59 926
C-N Övriga byggnader 92 183 150 247 178 910 211 494 221 941
C Butiksbyggnader 21 926 33 138 40 294 41 961 43 250
D Kontorsbyggnader 7 551 9 913 11 037 10 835 10 766
E Trafikbyggnader 10 640 36 784 45 225 54 716 56 322
F Vårdbyggnader 3 992 5 796 6 978 8 058 8 909
G Byggnader för samlingslokaler 6 659 10 231 12 943 13 509 14 272
H Undervisningsbyggnader 7 750 8 545 9 136 8 903 8 952
J lndustribyggnader 19 507 29 106 36 437 40 629 43 252
K Lagerbyggnader 8 730 5 446 6 423 27 170 30 778
L,N Övriga byggnader 5 428 6 948 10 437 5 713 5 440

Källa: Byggnader och fritidshus, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja Hermiö 029 551 3211, Arja Tiihonen 029 551 3272, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.5.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnader och fritidshus [e-publikation].
ISSN=1798-6788. 2016, Tabellbilaga 2. Byggnader efter användningssyfte åren 1980 - 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.6.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rakke/2016/rakke_2016_2017-05-24_tau_002_sv.html