Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av beviljade bygglov 1)

Referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2013-05-31)
2012/01 -25,4 -22,2 3,2
2012/02 -34,4 -26,0 8,4
2012/03 -23,9 -16,1 7,8
2012/04 -23,3 -16,4 6,9
2012/05 -13,9 -15,3 -1,4
2012/06 -13,4 -16,0 -2,6
2012/07 2,8 15,6 12,8
2012/08 -19,6 -19,4 0,2
2012/09 -26,4 -23,0 3,4
2012/10 26,0 35,9 9,9
2012/11 -8,2 -2,0 6,2
2012/12 -18,6 -14,6 4,0
2013/01 6,0 9,0 3,0
2013/02 8,1 4,0 -4,1
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av årsförändringar av volymindexet för nybyggnad 1)

Referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2013-05-31)
2012/01 1,1 -0,6 -1,7
2012/02 -1,5 -4,0 -2,5
2012/03 -3,1 -5,4 -2,3
2012/04 -5,1 -7,1 -2,0
2012/05 -4,5 -8,4 -3,9
2012/06 -4,3 -9,1 -4,8
2012/07 -7,8 -10,3 -2,5
2012/08 -10,3 -11,3 -1,0
2012/09 -10,9 -12,2 -1,3
2012/10 -11,4 -13,0 -1,6
2012/11 -12,5 -14,1 -1,6
2012/12 -13,4 -15,0 -1,6
2013/01 -12,8 -13,9 -1,1
2013/02 -12,1 -12,5 -0,4
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Suonio 09 1734 2481, Merja Järvinen 09 1734 2458

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 31.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. mars 2013, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2013/03/ras_2013_03_2013-05-31_rev_001_sv.html