Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av beviljade bygglov 1)

Referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2013-10-22)
2013/01 6,0 5,2 -0,8
2013/02 8,1 2,1 -6,0
2013/03 -15,7 -20,5 -4,8
2013/04 39,5 34,4 -5,1
2013/05 -2,0 -1,2 0,8
2013/06 -27,6 -24,7 2,9
2013/07 -7,2 8,6 15,8
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av årsförändringar av volymindexet för nybyggnad 1)

Referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2013-10-22)
2013/01 -12,8 -12,7 0,1
2013/02 -12,1 -11,0 1,1
2013/03 -12,1 -10,5 1,6
2013/04 -10,5 -9,0 1,5
2013/05 -4,2 -7,3 -3,1
2013/06 -2,1 -6,7 -4,6
2013/07 -4,1 -6,1 -2,0
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Suonio 09 1734 2481, Merja Järvinen 09 1734 2458, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 22.10.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. augusti 2013, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2013/08/ras_2013_08_2013-10-22_rev_001_sv.html