Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av beviljade bygglov 1)

Referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2014-10-22)
2014/01 -0,3 -2,9 -2,6
2014/02 -13,7 -17,1 -3,4
2014/03 29,8 28,0 -1,8
2014/04 -10,2 -16,6 -6,4
2014/05 -14,2 -16,2 -2,0
2014/06 -6,1 -5,8 0,3
2014/07 -21,5 -33,0 -11,5
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av årsförändringar av volymindexet för nybyggnad 1)

Referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2014-10-22)
2014/01 -7,5 -8,8 -1,3
2014/02 -5,8 -6,8 -1,0
2014/03 -4,8 -4,2 0,6
2014/04 -4,0 -3,1 0,9
2014/05 -4,4 -5,9 -1,5
2014/06 -5,3 -8,4 -3,1
2014/07 -9,0 -9,7 -0,7
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Suonio 029 551 2481, Merja Järvinen 029 551 2458, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 22.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. augusti 2014, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2014/08/ras_2014_08_2014-10-22_rev_001_sv.html