Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Byggnadsproduktionen januari-maj 2015

  Summan av tre månader och årsförändring 1)
03-05/2015 02-04/2015 01-03/2015
Beviljade bygglov 1000 m3 8 858 8 318 7 019
Årsförändring, % -16,2 -5,8 4,3
Påbörjade byggprojekt 1000 m3 9 357 7 724 6 826
Årsförändring, % 8,9 4,7 7,6
Färdigställda byggprojekt 1000 m3 7 000 7 417 7 143
Årsförändring, % -5,6 4,7 -0,8
1) Årsförändringen jämför värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Kuussaari 029 551 3538, Merja Järvinen 029 551 2458, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 29.7.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. maj 2015, Tabellbilaga 1. Byggnadsproduktionen januari-maj 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2015/05/ras_2015_05_2015-07-29_tau_001_sv.html