Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av beviljade bygglov 1)

Referensperiod Årsförändring (%), 1:a offentliggörandet Årsförändring (%), Senaste offentliggörandet (2017-03-24) Revidering, procentenhet
2016/01 15,2 23,1 7,9
2016/02 46,5 51,6 5,1
2016/03 -32,9 -28,2 4,7
2016/04 45,9 51,7 5,8
2016/05 55,5 67,8 12,3
2016/06 -24,4 -5,8 18,6
2016/07 -22,5 -13,8 8,7
2016/08 -29,1 -22,6 6,5
2016/09 -42,3 -38,3 4,0
2016/10 56,1 61,9 5,8
2016/11 23,5 30,8 7,3
2016/12 8,4 11,4 3,0
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av årsförändringar av volymindexet för nybyggnad 1)

Referensperiod Årsförändring (%), 1:a offentliggörandet Årsförändring (%), Senaste offentliggörandet (2017-03-24) Revidering, procentenhet
2016/01 6,0 13,0 7,0
2016/02 12,3 16,4 4,1
2016/03 15,5 16,9 1,4
2016/04 20,0 16,1 -3,9
2016/05 22,4 15,7 -6,7
2016/06 21,2 15,4 -5,8
2016/07 19,4 12,8 -6,6
2016/08 17,1 13,9 -3,2
2016/09 10,2 13,3 3,1
2016/10 7,2 13,2 6,0
2016/11 12,9 11,7 -1,2
2016/12 8,1 9,1 1,0
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jose Lahtinen 029 551 3776, Merja Järvinen 029 551 2458, Heli Suonio 029 551 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 24.3.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. januari 2017, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2017/01/ras_2017_01_2017-03-24_rev_001_sv.html