Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.6.2017

Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade under februari-april

Enligt Statistikcentralen beviljades bygglov för 10,3 miljoner kubikmeter under februari-april år 2017. Den beviljade kubikvolymen minskade med 3,6 procent jämfört med motsvarande period året innan. Kubikvolymen för beviljade bygglov för affärs- och kontorsbyggande ökade fortfarande kraftigt. Till ökningen bidrog några köpcentrumprojekt, som stod för ungefär hälften av den totala kubikvolymen. Kubikvolymen som beviljats för bostadsbyggande ökade med mindre än en procent från året innan.

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Volymindex för nybyggnad 2010=100, trend

Volymindex för nybyggnad 2010=100, trend

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jose Lahtinen 029 551 3776, Merja Järvinen 029 551 2458, Heli Suonio 029 551 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi

Publikationen i pdf-format (207,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 27.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. april 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2017/04/ras_2017_04_2017-06-27_tie_001_sv.html