Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 21.7.2017

Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade under mars-maj

Enligt Statistikcentralen beviljades bygglov för 12,2 miljoner kubikmeter under mars-maj år 2017. Den beviljade kubikvolymen minskade med 2,7 procent jämfört med motsvarande period året innan. Kubikvolymen som beviljats för bostadsbyggnader ökade med 12,5 procent. Kubikvolymen för beviljade bygglov för flervåningshusprojekt i huvudstadsregionen täckte nästan 30 procent av den beviljade kubikvolymen för bostadsbyggnader i hela Finland. Kubikvolymen för beviljade bygglov för affärs- och kontorsbyggande ökade fortfarande betydligt under perioden.

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Volymindex för nybyggnad 2010=100, trend

Volymindex för nybyggnad 2010=100, trend

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jose Lahtinen 029 551 3776, Heli Suonio 029 551 2481, Merja Järvinen 029 551 2458, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi

Publikationen i pdf-format (207,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 21.7.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. maj 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2017/05/ras_2017_05_2017-07-21_tie_001_sv.html