Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.2.2019

Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade också under årets sista kvartal

Enligt Statistikcentralen beviljades bygglov för 8,1 miljoner kubikmeter under sista kvartalet år 2018. Detta var en minskning med 16,5 procent från året innan. Sett till typ av byggnad minskade kubikvolymen för bygglov mest för affärs- och kontorsbyggnader, dvs. med 47,7 procent. Också kubikvolymen för bygglov för bostadsbyggande och industri- och lagerbyggande minskade betydligt från året innan. Under hela år 2018 beviljades bygglov för omkring 38,3 miljoner kubikmeter totalt, vilket var 9,0 procent mindre än år 2017.

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Volymindex för nybyggnad 2010=100, trend

Volymindex för nybyggnad 2010=100, trend

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Paavo Kokkonen 029 551 3028, Merja Järvinen 029 551 2458, Heli Suonio 029 551 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (209,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 26.2.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. december 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2018/12/ras_2018_12_2019-02-26_tie_001_sv.html