Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2022, januari

Publicerad: 22.12.2020

Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade ytterligare från året innan

Enligt Statistikcentralen beviljades bygglov för 9,1 miljoner kubikmeter under augusti-oktober 2020, 5,4 procent mindre än året innan. Kubikvolymen som beviljats för bostadsbyggande ökade med 15,8 procent under den aktuella perioden, medan kubikvolymen för annat byggande än bostadsbyggande minskade med 14,4 procent. Minskningen av kubikvolymen för bygglov påverkades mest av att affärs- och kontorsbyggandet minskade med 34,8 procent jämfört med året innan.

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Volymindex för nybyggnad 2015=100, trend

Volymindex för nybyggnad 2015=100, trend
Preliminära uppgifter för november

Statistikcentralen publicerar tillsvidare preliminära uppgifter om påbörjade byggprojekt. Tidsserien är tillgänglig fr.o.m. år 2018.

Enligt de preliminära uppgifterna minskade den glidande årssumman för påbörjade byggprojekt i november med 0,8 procent jämfört med oktober. Till följd av den starka början av året och byggstarterna under hösten ökade volymens glidande årssumma i november med 5,3 procent jämfört med året innan.

Preliminära registrerade byggstarter, mn m3, glidande årssumma

Preliminära registrerade byggstarter, mn m3, glidande årssumma

Siffrorna är inte jämförbara med de estimerade byggstarter som presenteras i publikationerna. De preliminära uppgifterna baserar sig på registrerade byggstarter och deras värden kompletteras inte på basis av den första publikationen.


Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kalle Laukkanen 029 551 3017, Merja Järvinen 029 551 2458, Petri Kettunen 029 551 3558, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (227,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 22.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. oktober 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2020/10/ras_2020_10_2020-12-22_tie_001_sv.html