Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av beviljade bygglov 1)

Referensperiod Årsförändring (%), 1:a offentliggörandet Årsförändring (%), Senaste offentliggörandet (2021-06-22) Revidering, procentenhet
2020/04 -30,5 11,5 42,0
2020/05 -50,3 -39,8 10,5
2020/06 -42,9 -28,8 14,1
2020/07 -4,7 4,1 8,8
2020/08 -19,5 -15,4 4,1
2020/09 -14,4 -7,3 7,1
2020/10 12,8 24,1 11,3
2020/11 -35,2 -30,1 5,1
2020/12 25,8 29,8 4,0
2021/01 -18,9 -16,9 2,0
2021/02 -0,6 3,1 3,7
2021/03 23,2 24,7 1,5
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av årsförändringar av volymindexet för nybyggnad 1)

Referensperiod Årsförändring (%), 1:a offentliggörandet Årsförändring (%), Senaste offentliggörandet (2021-06-22) Revidering, procentenhet
2020/04 -0,3 -2,2 -1,9
2020/05 3,1 -1,4 -4,5
2020/06 0,2 -1,2 -1,4
2020/07 -1,4 -2,2 -0,8
2020/08 -8,5 -6,8 1,7
2020/09 -6,9 -4,6 2,3
2020/10 -6,4 -4,1 2,3
2020/11 -6,3 -4,8 1,5
2020/12 -7,2 -5,9 1,3
2021/01 -4,0 -5,3 -1,3
2021/02 -3,7 -4,7 -1,0
2021/03 -5,7 -6,7 -1,0
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kalle Laukkanen 029 551 3017, Merja Järvinen 029 551 2458, Petri Kettunen 029 551 3558, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 22.6.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. april 2021, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2021/04/ras_2021_04_2021-06-22_rev_001_sv.html