Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Beskrivning

Statistiken innehåller uppgifter om antalet ärenden som överlämnats till medlingsbyråerna och antalet brott enligt strafflagen, våldsbrott i nära relationer och tvistemål som ärendena delats in i. Brott enligt strafflagen, liksom även våldsbrott i nära relationer, specificeras enligt brottsbeteckning och vem (myndighet eller privatperson) som tagit initiativ till medlingen. Informationen har samlats in sedan lagen om medling vid brott (1015/2005) trädde i kraft den 1 juni 2006.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Medling i brott- och tvistemål [e-publikation].
Helsingfors: Institutet för hälsa och välfärd (THL) [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rasov/meta_sv.html