Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Alueellinen yritystoimintatilasto -tilaston sivuilla.

Rakentaminen maakunnittain

Rakentamisen henkilöstön kasvu hidastui vuonna 2008

Vuonna 2008 koko maan rakentamisen henkilöstön määrä oli 150 900, kasvua edellisestä vuodesta 2,2 prosenttia. Rakentamisen henkilöstön määrän kasvu hidastui koko maassa vuonna 2008. Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla henkilöstön määrä oli vuonna 2008 pienempi kuin vuonna 2007. Eniten henkilöstön määrä laski Kymenlaaksossa. Muissa maakunnissa henkilöstön määrä kasvoi edellistä vuotta vähemmän Kainuuta lukuun ottamatta, jossa se vuonna 2008 kasvoi 8.7 prosenttia.

Rakentamisen henkilöstö yhteensä maakunnittain vuosina 2006 – 2008 ja muutos edellisestä vuodesta

Maakunta 2006 2007 2008 Muutos
06/07
Muutos
07/08
Kokomaa 136 001 147 696 150 933 8,6 2,2
01 Uusimaa 40 045 43 466 44 971 8,5 3,5
20 Itä-Uusimaa 2 622 2 992 3 098 14,1 3,5
02 Varsinais-Suomi 12 626 13 528 13 761 7,1 1,7
04 Satakunta 5 555 6 397 6 693 15,2 4,6
05 Kanta-Häme 4 217 4 425 4 483 4,9 1,3
06 Pirkanmaa 11 952 12 910 12 942 8,0 0,2
07 Päijät-Häme 5 091 5 826 5 986 14,4 2,7
08 Kymenlaakso 5 008 5 493 5 361 9,7 -2,4
09 Etelä-Karjala 3 381 3 696 3 675 9,3 -0,6
10 Etelä-Savo 3 344 3 620 3 710 8,3 2,5
11 Pohjois-Savo 5 849 6 158 6 350 5,3 3,1
12 Pohjois-Karjala 3 809 4 106 4 189 7,8 2,0
13 Keski-Suomi 6 156 6 551 6 818 6,4 4,1
14 Etelä-Pohjanmaa 4 390 4 659 4 618 6,1 -0,9
15 Pohjanmaa 3 619 3 995 3 915 10,4 -2,0
16 Keski-Pohjanmaa 1 587 1 698 1 773 7,0 4,4
17 Pohjois-Pohjanmaa 10 122 11 027 11 178 8,9 1,4
18 Kainuu 1 700 1 812 1 970 6,6 8,7
19 Lappi 4 182 4 520 4 593 8,1 1,6
21 Ahvenanmaa 742 809 832 9,0 2,8

Yrittäjien osuus koko henkilöstöstä vaihtelee voimakkaasti maakunnittain. Yrittäjien osuus koko henkilöstöstä oli vuonna 2008 suurin Ahvenanmaalla, eli 22 prosenttia ja pienin Uudellamaalla, 7,5 prosenttia. Koko maassa yrittäjien osuus oli 10 prosenttia. Tätä pienempi oli yrittäjien osuus Uudenmaan lisäksi Kymenlaaksossa, Pohjois-Karjalassa, Etelä-Karjalassa, Pohjois-Savossa, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Yrittäjien osuus koko henkilöstöstä rakentamisessa maakunnittain vuonna 2008

Yrittäjien osuus koko henkilöstöstä rakentamisessa maakunnittain vuonna 2008

Rakentamisen jalostusarvo kasvoi eniten Kainuussa vuonna 2008

Jalostusarvo kasvoi koko maassa lähes 9 prosenttia. Yhdessätoista maakunnassa jalostusarvo kasvoi koko maan keskiarvoa enemmän. Eniten jalostusarvo kasvoi Kainuussa, yli 25 prosenttia. Pienintä kasvu oli Pirkanmaalla, jossa jalostusarvo kasvoi vajaat 5 prosenttia edellisestä vuodesta vuonna 2008.

Rakentamisen jalostusarvon muutos vuonna 2008 edellisestä vuodesta maakunnittain

Rakentamisen jalostusarvon muutos vuonna 2008 edellisestä vuodesta maakunnittain

Rakentamisen tuottavuus maakunnittain

Tuottavuutta mitattiin jakamalla jalostusarvo henkilöstön määrällä koko maassa ja maakunnittain. Vuonna 2008 seitsemän maakunnan tuottavuus rakentamisessa oli koko maan tuottavuutta korkeampi. Tuottavimmat maakunnat rakentamisessa vuonna 2008 olivat Kainuu ja Pohjois-Pohjanmaa. Vuonna 2007 tuottavimmat maakunnat olivat Uusimaa ja Itä-Uusimaa. Heikoin tuottavuus oli vuonna 2008 Etelä-Savossa. Vuonna 2007 heikoin tuottavuus oli Pohjanmaalla.

Tuottavuus (jalostusarvo/henkilöstön määrä) rakentamisessa maakunnittain vuonna 2008

Tuottavuus (jalostusarvo/henkilöstön määrä) rakentamisessa maakunnittain vuonna 2008

Lähde: Rakentamisen alue- ja toimialatilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heikki Pihlaja (09) 1734 2467, rakenne.tilastot@tilastokeskus

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 04.03.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakentamisen alue- ja toimialatilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4755. 2008, Rakentaminen maakunnittain . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rata/2008/rata_2008_2010-03-04_kat_001_fi.html