Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Alueellinen yritystoimintatilasto -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 4.3.2010

Rakentamisen henkilöstöstä 67 prosenttia Uudellamaalla ja Etelä-Suomessa vuonna 2008

Rakentamisen henkilöstö keskittyi Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2008 Uudellemaalle ja Etelä-Suomeen. Näiden kahden suuralueen osuus koko rakentamisen henkilöstöstä oli 67 prosenttia. Kun koko maan henkilöstö oli rakentamisessa lähes 151 000, oli Uudellamaalla ja Etelä-Suomessa yhteensä lähes 101 000 henkilöä.

Uudenmaan osuus oli 32 ja Etelä-Suomen 35 prosenttia koko maan rakentamisen henkilöstöstä. Päätoimialoittain tarkasteltuna Uudenmaan osuus koko maan henkilöstöstä oli pienin erikoistuneessa rakennustoiminnassa ja suurin talonrakentamisessa. Etelä-Suomessa puolestaan henkilöstön osuus oli suurin erikoistuneessa rakennustoiminnassa.

Rakentamisen henkilöstön osuus koko maan henkilöstöstä suuralueittain vuonna 2008

Rakentamisen henkilöstön osuus koko maan henkilöstöstä suuralueittain vuonna 2008

Itä- ja Väli-Suomen osuus koko rakentamisen henkilöstöstä oli lähes yhtä suuri, noin 11 prosenttia. Pohjois-Suomen osuus oli 10 ja Ahvenanmaan 0,6 prosenttia. Vuosina 2006 - 2008 suuralueiden henkilöstön osuudet rakentamisessa ovat pysyneet lähes ennallaan. Suuralueiden henkilöstön osuudet ovat vaihdelleet vuosina 2006 - 2008 vain vähän eri päätoimialoilla.


Lähde: Rakentamisen alue- ja toimialatilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heikki Pihlaja (09) 1734 2467, rakenne.tilastot@tilastokeskus

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (15 sivua 348,4 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 04.03.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakentamisen alue- ja toimialatilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4755. 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rata/2008/rata_2008_2010-03-04_tie_001_fi.html