Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Alueellinen yritystoimintatilasto -tilaston sivuilla.

Kuvaus

Rakentamisen alue- ja toimialatilastotilasto kuvaa rakentamisen toimialojen rakenteita ja rakenteiden muutoksia. Tilaston perusmuuttujia ovat henkilöstötiedot sekä tuotannon brutto- ja jalostusarvo. Tiedot on luokiteltu toimialoittain ja maakunnittain.

Tilaston koko kuvaus.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakentamisen alue- ja toimialatilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4755. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.9.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rata/meta.html