Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto -tilaston sivuilla.

Toimialaluokitus TOL 2008 otetaan käyttöön Rakentamisen tilinpäätöstilastossa heinäkuussa 2009

Suomessa otetaan käyttöön vuonna 2009 uusi tilastollinen toimialaluokitus TOL 2008. Yleistä informaatiota siirtymästä on TOL 2008 -sivulla. Itse TOL 2008 -luokituksesta, sen sisällöstä ja luokitusperiaatteista kerrotaan lähemmin Tilastokeskuksen luokitussivuilla.

Rakentamisen tilinpäätöstilastossa luokitus otetaan käyttöön kerättäessä vuoden 2008 tietoja. Rakentamisen tilinpäätöstilaston ennakkotiedot vuodelta 2008 julkaistaan heinäkuussa 2009 TOL 2008 -luokituksella. Tiedot julkaistaan tilastovuodelta ja vertailuvuodelta. TOL 2002 mukaisia tietoja julkaistaan tilastovuodelta 2008 StatFin-tilastotietokannassa. Vuoden 2009 tietoja ei enää julkaista TOL 2002 -luokituksella. Tilaston kotisivuilla ja tietokantapalveluissa on saatavilla myös aiemmin julkaistut TOL 2002:n mukaiset tiedot.

Rakentamisen tilastokohtaisella sivulla on lisätietoa TOL 2008 -luokituksen soveltamisesta.

TOL 2008 -siirtymän aiheuttamat muutokset rakentamisen toimialaluokitukseen

Uuden toimialaluokituksen mukaan rakentamisen pääluokka pysyy samana.

TOL 2002 -luokituksella julkaistavat rakentamisen päätoimiala ja yhdistelmätoimialat:

F Rakentaminen yhteensä= 45

45A Maa- ja vesirakentaminen = 451, 45219, 45230, 45240

45BTalonrakentaminen = 45211, 45220

45C Rakennusasennus ja viimeistely = 45250, 453, 454

45D Rakennuskonevuokraus käyttäjineen 455

TOL 2008 -luokituksella julkaistavat rakentamisen päätoimiala ja 2-numerotoimialat:

F Rakentaminen yhteensä

41 Talonrakentaminen

42 Maa- ja vesirakentaminen

43 Erikoistunut rakennustoiminta

TOL 2008 -luokituksen mukaisen pääluokan (F) sisältö ei kovin paljoa muutu TOL 2002:n vastaavasta.

Merkittävin muutos rakentamisen pääluokan sisällä on kolmen uuden 2-numerotoimialan muodostaminen, jotka ovat sisällöltään lähellä aikaisempia yhdistelmätoimialoja 45A, 45B ja 45C. Maa- ja vesirakentamisesta siirtyy rakennusalueen pohjarakentaminen ja talonrakentamisesta kattorakenteiden asennus ja kattaminen luokkaan 43 Erikoistunut rakennustoiminta. Rakennuskoneiden vuokraus käyttäjineen siirtyy luokkaan 43 Erikoistunut rakennustoiminta.

TOL 2008 rakentamisen toimialan ulkopuolelta tuleva lisäluokka on kiinteistöalanpalveluista siirtyvä kiinteistöjen rakennuttaminen, joka liitetään sekä talonrakentamisen että maa- ja vesirakentamisen toimialaluokkaan.


Päivitetty 29.1.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakentamisen tilinpäätöstilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5328. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ratipa/ratipa_2009-01-20_uut_001.html