Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Publicerad: 5.12.2013

Övriga finansinstituts utlåningsbestånd 7 miljarder euro i slutet av september 2013

Beståndet av den utlåning som övriga inhemska finansiella företag beviljar var oförändrad under tredje kvartalet 2013. I slutet av tredje kvartalet uppgick utlåningsbeståndet till 7 miljarder euro. Utlåningsbeståndet ökade med 14 procent från året innan. Från föregående kvartal ökade beståndet med bara en procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kreditbeståndet.

Övriga finansiella företags utlåning efter kredittagarsektor i slutet av tredje kvartalet 2013, R%

Övriga finansiella företags utlåning efter kredittagarsektor i slutet av tredje kvartalet 2013, R%

Företagskrediterna totalt 3 miljarder euro

Inhemska övriga finansiella företags totala kreditbestånd för företagsverksamhet, dvs. krediter till företag och näringsidkarhushåll, uppgick i slutet av september 2013 till totalt 3 miljarder euro, varav utlåningens andel var 95 procent. Kreditgivningen till företagsverksamhet ökade med nästan 5 procent från motsvarande kvartal året innan, utlåningsbeståndet ökade med bara en procent.

Hushållens kreditbestånd 2 miljarder av hela kreditgivningen

Övriga finansiella företags krediter till hushållen uppgick i slutet av september till totalt 2 miljarder euro, vilket är 9 procent mindre än i slutet av motsvarande kvartal året innan. Hushållens kreditbestånd består till 99 procent av konsumtionskrediter. Under januari–september uppgick övriga finansiella företags nya krediter till hushållen till totalt 1,4 miljarder euro. Jämfört med motsvarande kvartal året innan var detta en ökning med 22,5 procent.

Nya minilån beviljades för bara 65 miljoner euro

Under tredje kvartalet 2013 beviljades hushållen nya minilån, dvs. s.k. snabblån, för 65 miljoner euro, totalt 186 530 stycken. Mätt i euro beviljades under kvartalet 39 procent färre nya snabblån än under motsvarande kvartal året innan, jämfört med föregående kvartal beviljades 38 procent färre nya lån. Ett minilån uppgick i genomsnitt till 348 euro under årets tredje kvartal och återbetalningstiden var i genomsnitt 93,7 dagar.

Förändringarna i minilånen är en följd av lagändringen som trädde i kraft 1.6.2013 där ett räntetak på 51 % sattes för minilån 1) .Till följd av detta lade en del av de företag som beviljar minilån ned sin verksamhet och en del förnyade sitt tjänsteutbud till att omfatta flexkrediter.

De kunder som tog minilån under januari–september betalade sammanlagt 12 miljoner euro i olika avgifter för lånen. Avgifterna med anknytning till minilånen var sålunda nästan 19 procent av det beviljade lånekapitalet. Under tredje kvartalet år 2013 omfattade statistiken 76 företag som beviljade minilån.


1) http://www.oikeusministerio.fi/sv/index/aktuellt/tiedotteet/2013/03/ pienilleluotoille51prosentinkorkokattokesakuunalusta.html

Källa: Finansverksamhet, Övriga finansinstituts kreditbestånd, 3:e kvartalet 2013, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kerttu Helin 09 1734 3330, Kristiina Nieminen 09 1734 2957, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (282,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 5.12.2013

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Finansverksamhet [e-publikation].
ISSN=2323-9859. 3:e kvartalet 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rato/2013/03/rato_2013_03_2013-12-05_tie_001_sv.html