Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Figurer

2013
3:e kvartalet
2:a kvartalet
1:a kvartalet
2012
Kreditkort
Finansieringsleasing
Finansieringsleasing

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Finansverksamhet [e-publikation].
ISSN=2323-9859. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rato/kuv_sv.html