Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Beskrivning

Statistiken över recept och ersatta läkemedel baserar sig på ersättningen för läkemedelskostnader. Samtliga personer som är stadigvarande bosatta i Finland omfattas av den allmänna sjukförsäkringen. I princip kan alla dessa få ersättning för läkemedel som en läkare eller tandläkare ordinerat. Sjukförsäkringsersättningen gäller endast läkemedelsbehandling som ges inom öppenvården läkemedel som används vid offentliga sjukhus ersätts inte.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Recept och ersatta läkemedel [e-publikation].
Helsinki: Folkpensionsanstalten [hänvisat: 19.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/resep/meta_sv.html