Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.3.2006

Byggkostnaderna stigit med 3,1 procent på årsnivå

Byggkostnaderna steg med 3,1 procent från februari 2005 till februari 2006. På årsnivå steg arbetskostnaderna för byggverksamhet med 3,1 procent, priserna på byggmaterial med 2,9 procent och övriga kostnader med 3,4 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens reviderade byggnadskostnadsindex , vars basår nu är 2005. I samband med byte av basår granskades indexurvalet och viktstrukturen så att det revirerade indexet så bra som möjligt motsvarar husbyggandet under de kommande fem år.

Från januari till februari steg totalindex för byggkostnader med 0,2 procent. Priserna på arbetsinsatser var oförändrade i februari, däremot priserna på materialinsatser steg med 0,2 procent och priserna på övriga insatser med 0,8 procent.

Byggnadskostnadsindex (2005 = 100) med förändringar på års- och månadsnivå

Index Februari
2006
Förändring, %
2/2005 -2/2006
Förändring, %
1/2006 - 2/2006
Yrkesmässig byggverksamhet      
Totalindex 101,8 3,1 0,2
   Arbetsinsatser 100,9 3,1 0,0
   Materialinsatser 102,1 2,9 0,2
   Övriga insatser 102,7 3,4 0,8
Efter hustyp      
Nybyggnad      
   Flervåningsbostadshus 101,7 3,2 0,1
   Bostadssmåhus 102,0 3,3 0,3
   Kontors- och affärsbyggnad 101,7 2,9 0,2
   Indeustri- och lagerbyggnad 101,9 3,1 0,2
   Produktionsbyggnad inom
lantbruk
102,1 4,2 0,5

Källa: Byggnadskostnadsindex 2006, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sinikka Kanerva (09) 1734 2231, rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 10.3.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. februari 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2006/02/rki_2006_02_2006-03-10_tie_001_sv.html