Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnadskostnadsindex 2021, mars

Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100

Materialinsats 2011 september
Index Årförändringprocent
Arbetsinsatser 102,0 2,1
Materialinsatser 104,8 3,8
Jordämne 104,4 7,3
Betongelement 106,2 4,7
Trästöd 103,6 -1,3
Värmeisoleringar 109,6 7,9
Luftkonditioneringar 103,7 3,4
Ventilationskanaler 99,5 -1,9
Styrsystem 110,6 13,4
Elcentraler 101,1 1,8
Armatur 103,9 3,7
Hiss 99,6 -0,1
Byggområdets ytstrukturer 105,1 5,0
Armeringsstål 114,6 12,7
Konstruktionsstål 103,8 2,5
Tegel och block 99,5 0,4
Murbruk 103,7 3,2
Hållare 103,4 4,0
Sågvara 98,4 -7,0
Byggskivor och undertak 102,0 4,5
Träfönster och trädörrar 105,5 4,1
Beläggning 111,7 10,8
Golv 94,0 -7,6
Målarfärger, tapeter och plattor 101,3 1,1
Köksinredningar och hushållsmaskiner 103,9 1,8
Vatten- och avloppsarmatur 103,7 2,0
Vattenledningsrör, avlopps- och värme ledningar 107,2 6,8
Värmeanläggningar 104,3 7,8
Elarbeten 105,7 4,8
Övriga Insatser 107,1 6,4

Källa: Byggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jan Moilanen (09) 1734 2723, Sinikka Kanerva (09) 1734 2231, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 12.10.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. september 2011, Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2011/09/rki_2011_09_2011-10-12_tau_004_sv.html